Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 5 класу за Л. Давидюк, А. Мельник

№01 - Яку роль відіграє етика в житті людини?

Мета: з’ясувати зміст понять «мораль», «етика»; виявити залежність етики від ідеологічного спрямування суспільства; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№02 - Чи потрібне нам сьогодні золоте правило моралі? Чому важливо пізнавати та оцінювати себе?

Мета: з’ясувати зміст поняття «золоте» правило моралі; пояснювати для чого людині потрібне «золоте» правило моралі; розвивати інтерес до пізнання та самооцінювання; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№03 - Індивідуальність людини. Що таке людська індивідуальність? Чому кожна людина унікальна?

Мета: з’ясувати зміст поняття «індивідуальність людини»; вміти пояснювати чому кожна людина унікальна; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№04 - Людські чесноти. Чому людина починається з добра? Які чесноти прикрашають особистість?

Мета: з’ясувати зміст поняття «чесноти» та «вада»; вміти пояснити чому людина починається з добра; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№05 - Роль світогляду в становленні особистості. Потреби, бажання, інтереси людини. Що таке світогляд людини?

Мета: з’ясувати зміст поняття «світогляд»; вміти пояснити роль світогляду в становленні особистості та яку роль відіграють потреби, інтереси та бажання в житті людини; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№06 - Спілкування та його роль у житті людини. Чому спілкування важливе для людини?

Мета: з’ясувати зміст поняття «спілкування», «вербальне спілкування» та «невербальне спілкування»; вміти пояснити роль спілкування у житті людини та як воно впливає на здоров’я, безпеку і добробут людини; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№07 - Конструктивна комунікація. Етикет. Як спілкуватися з людьми?

Мета: з’ясувати зміст поняття «етикет», «комунікація» та «конструктивна комунікація»; вміти пояснити як спілкуватися з людьми дотримуючись правил етикету; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№08 - Віртуальне спілкування. Яке спілкування називають віртуальним?

Мета: з’ясувати зміст поняття «спілкування», «віртуальне спілкування» та «нетикет»; вміти пояснити, яке спілкування називають віртуальним та у чому полягають особливості і ризики віртуального спілкування; ознайомити із правилами безпечного спілкування в Інтернеті; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№09 - Агресивіність у спілкуванні. Булінг та кібербулінг. Як проявляється агресія у спілкуванні?

Мета: з’ясувати зміст поняття «агресивність», «булінг» та «кібербулінг»; вміти пояснити, як проявляється агресія у спілкуванні та що таке маніпуляція; ознайомити із правилами запобігання булінгу та кібербулінгу; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№10 - Емоції та почуття, їх значення в житті людини. Чому емоції та почуття важливі для людини?

Мета: з’ясувати зміст поняття «емоції», «почуття»; вміти розрізняти емоції та почуття, їх значення в житті людини; пояснити чому емоції та почуття важливі для людини та у чому сила почуттів; ознайомити із способами вираження емоцій та почуттів; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№11 - Емпатія. Як зважати на почуття та емоції інших людей. Що таке емпатія і в чому її цінність?

Мета: з’ясувати зміст поняття «емпатія»; вчити зважати на почуття інших людей; пояснити у чому полягає цінність емпатії та чому потрібно навчатися емпатії; ознайомити із способами вираження емоцій та почуттів; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№12 - Позитивні і негативні емоції в житті людини. Які бувають емоції?

Мета: з’ясувати зміст поняття «позитивні емоції», «негативні емоції»; вміти пояснити роль позитивних та негативних емоцій у житті людини; розкрити значення позитивних та негативних емоцій в житті людини; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.