Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 4 класу за Гісь О.М., Філяк І.В.

№001 - Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел. Розрядний склад числа.

Мета: узагальнити й систематизувати знання і вміння учнів відносно нумерації трицифрових чисел; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№002 - Додавання і віднімання на основі нумерації. Компоненти дій першого ступеня. Розв’язування задач у прямій і непрямій формах

Мета: узагальнити й систематизувати знання і вміння учнів відносно додавання і віднімання на основі нумерації, компоненти дії першого ступеня; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№003 - Додавання і віднімання на основі нумерації. Компоненти дій першого ступеня. Розв’язування задач у прямій і непрямій формах

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів про прийоми усного множення і ділення (круглі числа); компоненти дій другого ступеня; розв’язування задач у прямій і непрямій формах. ; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№004 - Прийоми усного множення і ділення чисел у межах 1000. Прості задачі, що містять трійки взаємозв’язаних величин, та обернені до них.

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів про прийоми усного множення і ділення у межах 1000; розв’язування задач, що містять трійки взаємозв’язаних величин, та обернені до них; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№005 - Прийоми усного множення і ділення чисел у межах 1000. Прості задачі, що містять трійки взаємозв’язаних величин, та обернені до них.

Мета: актуалізувати знання учнів про числові вирази, які містять декілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками; складання виразів до задач; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№006 - Буквено-числові та буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання і множення, розподільний закон множення

Мета: актуалізувати знання учнів про буквено-числові та буквені вирази; переставний та сполучний закони додавання і множення, розподільний закон множення; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№007 - Розв’язування рівнянь із діями додавання і множення. Розв’язування задач на знаходження частини від числа

Мета: вчити розв’язувати рівняння із діями додавання і множення. Розв’язування задач на знаходження частини від числа; формувати обчислювальні навички, закріплювати вміння розв’язувати рівності та задачі; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.

№008 - Розв’язування рівнянь із діями віднімання і ділення. Розв’язування задач на знаходження числа за його частиною

Мета: формувати обчислювальні навички, закріплювати вміння розв’язувати рівняння із діями віднімання і ділення; розв’язування задач на знаходження числа за його частиною; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.

№009 - Розв’язування рівнянь із діями віднімання і ділення. Розв’язування задач на знаходження числа за його частиною

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно залежність результатів дій додавання і множення від зміни одного з компонентів при сталому іншому; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№010 - Залежність результатів дій віднімання і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому.

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно залежність результатів дій віднімання і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Перевірка оберненою дією. Відновлення цифр у числі

Мета: формувати обчислювальні навички, закріплювати вміння письмово додавати і віднімати в межах 1000; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.

№012 - Порівняння числових виразів. Підбір розв’язків нерівностей із однією змінною. Упорядковування запитань і дій при розв’язуванні задачі

Мета: формувати навички порівняння числових виразів, підбір розв’язків нерівностей із однією змінною; упорядковування запитань і дій при розв’язуванні задачі, закріплювати вміння розв’язувати рівності та задачі; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.