Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 5 класу за В.Заболотним, О. Заболотним, О. Слоньовською, І. Ярмульською

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова.

Мета: ознайомити учнів з поняттям мистецтво, образне слово, вчити розрізняти види мистецтва, виокремлювати художню літературу як окремий вид мистецтва, навчити пояснювати та добирати приклади образних слів; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки, навички роботи в парах; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідної країни.

№02 - Початок словесного мистецтва. Міфи та легенди.

Мета: ознайомити учнів з поняттям міф, легенда, вчити розрізняти ці жанри; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідної країни.

№03 - Чарівні істоти українського міфу .Міфи “Берегиня”, Легенда “Чому пес живе коло людини?

Мета: закріпити поняття міф, легенда, вчити розрізняти ці жанри, доводити за прочитаним твором, до якого жанру він відноситься; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідної країни.

№04 - Легенди міфологічні, біблійні, героїчні. Герої легенд. Легенди : “Неопалима купина”

Мета: закріпити поняття легенда, вчити доводити за прочитаним твором, до якого жанру він відноситься; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідної країни, до видатних українців.

№05 - Урок літератури рідного краю №1. Легенди та перекази нашого краю

Мета: закріпити поняття легенда, вчити доводити за прочитаним твором, до якого жанру він відноситься; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідного краю.

№06 - Урок розвитку мовлення (усно). Створення власної легенди про походження вулиці, де мешкають учні, або про походження прізвища учнів

Мета: закріпити поняття легенда, міф, фольклор; розвивати навички читання, письма, монологічного мовлення, творчі здібності; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до читання та рідного краю.

№07 - Народні перекази про звичаї та традиції запорозьких козаків, про лицарство та відвагу захисників рідного краю

Мета: ознайомити із поняттям переказ, вчити відрізняти перекази від легенд; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, аргументування власної думки; виховувати повагу до однокласників, до інакшої думки, до історії рідної країни, до видатних українців.

№08 - Фольклор як усний різновид словесного мистецтва. Малі та великі форми. Загадки.

Мета: ознайомити із поняттям загадка, вчити розподіляти загадки між тематичними групами; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, уважність, кмітливість, творчі здібності; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.

№09 - Зміст і форма загадок. Віршовані загадки. Загадки Леоніда Глібова, Зірки Мензатюк

Мета: познайомити із літературними загадками, поняттям метафора, вчити знаходити метафори в загадках; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, уважність, кмітливість, творчі здібності; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.

№10 - Прислів’я та приказки. Тематичні групи прислів’їв та приказок (про стосунки людей)

Мета: познайомити із такими малими фольклорними формами, як прислів’я та приказки, їхніми тематичними групами; вчити розрізняти ці жанри; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, уважність, кмітливість, творчі здібності; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.

№11 - Точність, дотепність та повчальний характер прислів’їв та приказок.

Мета: закріпити вивчене про прислів’я та приказки, їхні тематичні групи; вчити розрізняти ці жанри; розвивати навички читання, письма, монологічного та діалогічного мовлення, уважність, кмітливість, творчі здібності; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.

№12 - Контрольна робота №1 з теми “Невичерпні джерела мудрості”

Мета: узагальнити вивчене в розділі «Невичерпні джерела мудрості» та перевірити засвоєну інформацію за допомогою тестових завдань, вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати навички читання, письма, уважність, кмітливість; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.