Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 1 класу за Большаковою І. О., Пристінською М. С.

№001 - Я вивчаю українську мову. Вітання і знайомство з однолітками. Письмове приладдя. Орієнтування на сторінці зошита (вгорі, посередині, внизу)

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); підтримує й ініціює діалог на теми, що зацікавлюють; звертається, вітається, прощається, дотримуючи норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№002 - Усне і писемне мовлення. Прилади, що допомагають передавати повідомлення. Орієнтування на сторінці зошита (праворуч, ліворуч)

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що — ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого.

№003 - Слова — назви предметів. Правила сидіння за партою під час письма. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що — ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№004 - Слово — назви дій. Слухання й обговорення тексту. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що – ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого; - виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№005 - Слово і речення. Складання речень за малюнком і поданими словами. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх.

№006 - Слово і речення. Ознайомлення із знаками в кінці речення (. ! ?). Складання речень за малюнком. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ураховує це у свєму мовленні; уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо); імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо; обговорює враження від драматизації з позиції глядача, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідної ролі; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному висловлюванні; знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й неокличні) і доводить доцільність їхнього використання для досягнення мети спілкування, як сприйняття тексту залежить від способу його презентації (логічний наголос, темп, міміка).

№007 - Звуки. Мовні і немовні звуки. Підготовчі вправи до написання букв. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ураховує це у свєму мовленні; уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо); аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова звуків і наголошування слів); імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо, враження від драматизації з позиції глядача, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідають ролі.

№008 - Букви. Українська абетка. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, графіки, схеми); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкцій).

№009 - Звук [а], позначення його буквою «а» (а А). Виділення звука [а] в словах. Взаємне розміщення предметів. Факти і думки. Друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації, спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, підтримує одну з точок зору; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№010 - Звук [о], позначення його буквою «о» (о О). Виділення звукг [о] в словах. Визначення геми тексту. Друкування букв. РЗ

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює зв'язок тексту із власним досвідом, з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№011 - Звуки [м], [м 7, позначення їх буквою «ем» (м М). Виділення звуків [м], [м'] у словах. Читання прямих і обернених складів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№012 - Закріплення звукових значень букви «ем». Читання складів. Опрацювання тексту. Ілюстрація до тексту.

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.