Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 1 класу за Большаковою І. О., Пристінською М. С.

№025 - Наголос. Наголошений склад. Поділ слів на склади. Тема тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова; читає првавильно та виразно вголос різні тексти; розповідає про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне; визначає тему в головну думку в тексті; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-почуттєвим досвідом.

№026 - Звуковий склад слова. Читання складів, слів. Істинні та хибні твердження. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації.

№027 - Звук [и], позначення його буквою «и» (и И). Виділення звука [и] в словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№028 - Закріплення звукового значення букви «и». Читання слів. Заголовок тексту. Театралізування. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; визначає тему і головну думку в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень.

№029 - Звуки [р], [р'], позначення їх буквою «ер». Виділення звуків [р] [? У У словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№030 - Закріплення звукових значень букви «ер». Читання складів, слів і речень. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№031 - Звук [б], позначення його буквою «бе» (б Б). Виділення звука [б] у словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації.

№032 - Закріплення звукового значення букви «бе». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Послідовність подій. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№033 - Звук [в], позначення його буквою «ве» (в В). Виділення звука [в] у словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№034 - Закріплення звукового значення букви «ве». Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: обґрунтовує свої вподобання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом; пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№035 - Звуки [д], [д '], позначення їх буквою «де» (дД). Читання складів, слів, тексту. Написання імен з великої букви. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: обґрунтовує свої вподобання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання.

№036 - Закріплення звукових значень букви «де». Читання складів, слів із вивченими буквами. Текст і малюнок. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).