Каталог матеріалів

Розробки уроків музичного мистецтва для 4 класу за Масол Л.М., Гайдамакою О.В., Колотило О.М.

№01 - Милуємося красою землі. Українська народна музика. Обробка народної мелодії . А капела.

Мета: формувати активну громадянську позицію щодо єдиної цілісної Української держави; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до Батьківщини, повагу до її історичного минулого і сучасного, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні.

№02 - Милуємося красою землі (продовження). Краса української землі.

Мета: ознайомити з музичним матеріалом, що побудований на фольклорі, формувати образне мислення, здатність порівнювати, давати назву відповідно до характеру; розвивати фантазію, творчі навички, вокально-хорові вміння. Виховувати ціннісне ставлення до народних, класичних творів.

№03 - Мистецтво крізь віки. НАОНІ. Старовинні українські народні інструменти.

Мета: поглиблювати знання учнів про виникнення музичного мистецтва та народних музичних інструментів. Навчати висловлювати судження щодо специфіки інтонаційно-образної мови музики. Повторити визначення музичного поняття «ритм». Розвивати вміння логічно мислити, інтерпретувати та виразно виконувати музичні твори. Прищеплювати зацікавленість історією музичного мистецтва.

№04 - Мистецтво крізь віки. НАОНІ. Старовинні українські народні інструменти.

Мета: Визначити роль стилізації як основи розвитку сучасного музичного мистецтва. Формувати вміння спостерігати за інтонаційним розвитком музичних образів, порівнювати контрастні за характером музичні образи. Виховувати патріотизм, кращі моральні духовні якості особистості, естетичний смак.

№05 - Мистецтво та здоров’я. НЗААТУ ім. П. Вірського. Концертний виступ і репетиція.

Мета: визначити особливості взаємодії музичного мистецтва та фізичної культури з метою формування в учнів цілісного поняття «здоров’я»; продемонструвати на практиці : зв'язок музики з життям, взаємодію; єдність свідомого та емоційного; духовного та матеріального; діалектичну єдність всіх факторів «здоров’я»; збагачення емоційно – духовного досвіду учнів та універсальних якостей творчої особистості; вчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я. Формувати здоров’язбережувальну компетентність як ключову; мотивувати розвиток практичних навичок здорового способу життя; формувати ціннісне ставлення до всебічного особистісного розвитку; мотивування учнів до здорового способу життя; формування морально – вольових якостей та позитивного ставлення до оточуючої дійсності; формування в учнів вмінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку; розвивати вокально – хорові навички та вміння спостерігати за розвитком музичних образів. Виховувати розуміння класичної музики, чуття краси. Виховання ціннісного ставлення до свого здоров’я, життя, самоцінності та самобутності.

№06 - Мистецтво та здоров’я (продовження). Сучасні танці. Темп. Робота в групах.

Мета: визначити особливості взаємодії музичного мистецтва та фізичної культури з метою формування в учнів цілісного поняття «здоров’я»; продемонструвати на практиці : зв'язок музики з життям, взаємодію; єдність свідомого та емоційного; духовного та матеріального; діалектичну єдність всіх факторів «здоров’я»; збагачення емоційно – духовного досвіду учнів та універсальних якостей творчої особистості; вчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я. Формувати здоров’язбережувальну компетентність як ключову; мотивувати розвиток практичних навичок здорового способу життя; формувати ціннісне ставлення до всебічного особистісного розвитку; мотивування учнів до здорового способу життя; формування морально – вольових якостей та позитивного ставлення до оточуючої дійсності; формування в учнів вмінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку; розвивати вокально – хорові навички та вміння спостерігати за розвитком музичних образів. Виховувати розуміння класичної музики, чуття краси. Виховання ціннісного ставлення до свого здоров’я, життя, самоцінності та самобутності.

№07 - У дружному слов’янському колі. Мазурка. Полька. Виконання пісні «Полька». Перегляд фрагментів Чеської польки.

Мета: визначити характерні риси чеської і польської музики. Формувати знання музичних жанрів, ознайомитись з музичними інструментами. Розвивати тембровий слух, почуття ритму, вміння порівнювати класичний і сучасний варіант твору, вокальні навички. Виховувати ціннісне ставлення до народної, класичної музики.

№08 - У дружному слов’янському колі (продовження).

Мета: визначити характерні риси білоруської і болгарської музики. Формувати знання музичних жанрів, ознайомитись з музичними інструментами. Розвивати тембровий слух, почуття ритму, вміння порівнювати класичний і сучасний варіант твору, вокальні навички. Виховувати ціннісне ставлення до народної, класичної музики.

№09 - На гостину до угорців, румунів і молдован.

Мета: ознайомити з вокальною музикою на прикладах народних і авторських пісень, складом ансамблів, формувати здатність порівнювати, характеризувати музику. Розвивати уважність, тембровий слух, вокально-хорові навички. Виховувати ціннісне ставлення до вокальних творів.

№10 - На гостину до угорців, румунів і молдован

Мета: ознайомити з вокальною музикою на прикладах народних і авторських пісень, складом ансамблів, формувати здатність порівнювати, характеризувати музику. Розвивати уважність, тембровий слух, вокально-хорові навички. Виховувати ціннісне ставлення до вокальних творів.

№11 - Національні мотиви в мистецтві кримських татар та греків. Кримськотатарська колискова «Менім улим батир».

Мета: формування ключових компетентностей: загальнокультурної компетентності; міжпредметної естетичної компетентності. Вміння давати естетичну оцінку творам декоративно-прикладного мистецтва, висловлювати ставлення до переглянутих творів мистецтва. Розширити знання про музичне мистецтво; формувати поняття про ритм в природі та мистецтві.

№12 - Національні мотиви в мистецтві кримських татар та греків (продовження).

Мета: формувати ключові мистецькі предметні компетентності, необхідні для художньо-творчого самовираження. Розвивати ритмічне чуття дитини, музичний смак, вміння характеризувати й порівнювати танцювальну музику. Виховувати повагу до культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини.