Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 6 класу за Л. Давидюк, А. Мельник

№01 - Моральність - основа поведінки людини. цінність моральних взаємин у суспільстві

Мета: допомогти учням розуміти, що моральність є основою поведінки людини, і вона важлива для побудови здорових взаємин у суспільстві, обговорити загальні кроки та ідеї, які можна використовувати для досягнення цієї мети: розкрити учням визначення поняття "моральність" і розказати про її роль у формуванні поведінки та цінностей людини, обговорити різні моральні цінності, такі як чесність, справедливість, толерантність, доброта тощо, розказати про те, як ці цінності впливають на взаємини між людьми та суспільством загалом, пояснити, чому моральні взаємини є основою стабільного і гармонійного суспільства, розглянути приклади із реального життя, коли порушення моральних цінностей призводили до негативних наслідків.

№02 - Добро і зло. Людяність. Справедливість та моральний вибір. У чому сутність справедливості.

Мета: допомогти учням розкрити різницю між поняттями "добро" і "зло", вивчити, що добро відноситься до дій та вчинків, які мають позитивні наслідки для інших людей та суспільства в цілому, тоді як зло - це дії, які завдають шкоди або приносять негативні наслідки, дати поняття "людяність", яке означає спроможність виявляти співчуття, розуміння та допомогу іншим людям, сприяти розумінню понять "справедливість" та "моральний вибір", справедливість - це ідея та практика розподілу ресурсів, можливостей та наказів у суспільстві таким чином, щоб кожному було віддано те, що йому належить, моральний вибір відноситься до процесу вибору між добрими і поганими діями на основі моральних принципів.

№03 - Відповідальність як моральна риса. Почуття обов'язку. Чи має бути людина відповідальною.

Мета: донести до учнів, що ці моральні риси є фундаментальними для індивідуального і суспільного розвитку. Розглянути, як вони впливають на поведінку та відносини між людьми. Розглянути конкретні ситуації, де відповідальність і почуття обов'язку грали важливу роль. Обговорити етичні аспекти відповідальності і обов'язку. Порівняйте різні етичні системи та підходи до цих понять, заохочувати учнів рефлексувати над своєю власною відповідальністю і почуттям обов'язку. Спонукати їх думати про те, як вони можуть покращити ці моральні риси в собі, обговорити, як відповідальність і почуття обов'язку впливають на суспільство в цілому.

№04 - Особиста честь та честь колективу. Як берегти власну честь та честь колективу.

Мета: навчити учнів розуміти важливість особистої честі та честі колективу, а також навчити їх стратегіям збереження цих цінностей, пояснити важливість цих понять в житті кожної людини та в житті групи чи колективу, обговорити, що означає мати особисту честь, подати приклади ситуацій, коли особиста честь може бути порушена, визначити важливі цінності та принципи, що допомагають берегти особисту честь, обговорити важливість честі колективу для досягнення спільних цілей та підтримки взаємовіри.

№05 - Особистий простір людини. Як протидіяти порушенням особистого простору.

Мета: навчити учнів розуміти концепцію особистого простору, індивідуальних меж, а також навчити їх навичкам та стратегіям для захисту свого особистого простору в різних ситуаціях, пояснити поняття "особистий простір" і його важливості для фізичного та психічного комфорту людини вивчити різні види особистого простору, таких як інтимний, особистий, соціальний та публічний, аналізувати типові ситуації порушення особистого простору і розробку стратегій реагування на них, розвивати комунікативні навички для виразного вираження свого бажання зберегти особистий простір.

№06 - Взаємодія та співпраця в житті людини і суспільства. Чому важлива співпраця заради національних інтересів.

Мета: вивчити важливості взаємодії та співпраці в житті людини і суспільства, а також розуміння того, чому співпраця заради національних інтересів є ключовим фактором розвитку суспільства, розглянути детальніше, чому співпраця заради національних інтересів є важливою, допомогти учням розуміти важливість співпраці та взаємодії для національного розвитку та добробуту кожної людини в суспільстві.

№07 - Толерантність. Як протидіяти утискам за певною ознакою.

Мета: пояснити поняття толерантності як прийняття та повага різних ознак, переконань та ідей інших людей, визначення утисків та дискримінації як недопустимих форм негативної поведінки, порівняти різні ознаки та переконання, щоб розрізняти індивідуальну різноманітність, вивчити різні способи, якими люди можуть бути ущемлені через їхні ознаки, які можуть включати расу, стать, вік, релігію, національність тощо, пояснити методи протидії утискам та дискримінації, включаючи освіту, співпрацю та адвокатуру.

№08 - Приязнь. Порозуміння між людьми. Як виявляти підтримку у взаєминах та чи потрібна сьогодні жертовність.

Мета: пояснити поняття приязні, порозуміння та підтримки, і їхньої ролі в житті людини, розвивати навички емпатії, тобто здатності розуміти та сприймати почуття та потреби інших, шукати способи виявлення підтримки та допомоги іншим людям, включаючи розмову, слухання, дійсні вчинки та психологічну підтримку, розглянути роль жертовності у сучасному суспільстві та обговорення, чи є вона завжди необхідною, засвоїти навички вирішення конфліктів та підтримки друзів у складних життєвих ситуаціях, спонукати до роздумів про власну роль у створенні приязних та підтримуючих взаємин.

№09 - Людина в соціумі. Як пов'язані мої інтереси, інтереси класної та інших спільнот, місцевої громади, країни.

Мета: дати учням розуміння та вивчення взаємозв'язку між інтересами окремої особи і різних рівнів спільності, включаючи клас, місцеву громаду та країну. Основною метою може бути розвиток учнівського розуміння соціальних відносин, формування громадянської активності та виховання відповідальності перед суспільством, розвивати учнівську свідомість та громадянську активність, спонукати їх до активної участі у вирішенні соціальних проблем та поліпшенні свого оточення.

№10 - Відповідальна і безпечна поведінка. Як можна впливати на поведінку людини.

Мета: виховувати свідомість стосовно важливості відповідальної і безпечної поведінки, вчити учнів технікам впливу на власну поведінку та поведінку інших в позитивному напрямку, допомогти учням краще розуміти, як їхні думки та емоції впливають на їхню поведінку та взаємини з іншими, розвивати учнівську здатність керувати своїми емоціями та ефективно спілкуватися з іншими, вивчити способи ефективного вирішення конфліктів, що можуть виникнути через взаємодію людей з різними думками та емоціями.

№11 - Секрети успіху групової і командної роботи. Що робить команду успішною.

Мета: навчити учасників ефективно співпрацювати в групах і командах та розкрити ключові аспекти, які роблять команду успішною, допомогти зрозуміти мету та цілі командної роботи, визначити, хто в команді відповідає за які завдання і функції, навчити комунікаційним навичкам, включаючи слухання, виразне мовлення і вміння виражати свої думки та ідеї. Гарна комунікація сприяє згуртованості та зменшує недорозуміння. Навчити учасників вирішувати конфлікти конструктивно та шукати компроміси, надихати членів команди до досягнення високих результатів.

№12 - Конфлікти у житті людей. Ефективні способи розв'язання конфліктів.

Мета: пояснити, що таке конфлікт, його природа та причини, виявити різні види конфліктів (міжособистісні, міжгрупові, соціальні тощо), розглянути наслідки конфліктів для фізичного та психологічного здоров'я людини. Виявити, як конфлікти можуть впливати на міжособистісні стосунки, роботу та навчання. Навчити навичкам комунікації та слухання, вивчити стратегії вирішення конфліктів (компроміс, співпраця, уникання, конфронтація).\