Каталог матеріалів

Урок №2 з етики для 6 класу за Л. Давидюк, А. Мельник - Добро і зло. Людяність. Справедливість та моральний вибір. У чому сутність справедливості.

Безкоштовно

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку «Етика» з використанням навчального посібника Л. Давидюк та А.Мельник (2023)

Урок №2. Добро і зло. Людяність. Справедливість та моральний вибір. У чому сутність справедливості. Добро і зло. Людяність. Справедливість та моральний вибір. У чому сутність справедливості.

Мета: допомогти учням розкрити різницю між поняттями "добро" і "зло", вивчити, що добро відноситься до дій та вчинків, які мають позитивні наслідки для інших людей та суспільства в цілому, тоді як зло - це дії, які завдають шкоди або приносять негативні наслідки, дати поняття "людяність", яке означає спроможність виявляти співчуття, розуміння та допомогу іншим людям, сприяти розумінню понять "справедливість" та "моральний вибір", справедливість - це ідея та практика розподілу ресурсів, можливостей та наказів у суспільстві таким чином, щоб кожному було віддано те, що йому належить, моральний вибір відноситься до процесу вибору між добрими і поганими діями на основі моральних принципів.

Очікуванні результати: учні розрізняють поняття "добро" і "зло", розуміють, що вони не завжди є абсолютними, і можуть варіювати залежно від контексту та культурних реалій, також зрозуміють значення понять "людяність", "справедливість" та "моральний вибір", розглядають різні ситуації з погляду моральних принципів та етичних цінностей, вчаться аналізувати складні ситуації, визначати можливі наслідки вибору того чи іншого рішення та визначати, яке рішення було б більш відповідним з точки зору моральності, застосовувати набуті знання та навички до реальних життєвих ситуацій, розвивають здатність розглядати різні аспекти проблеми, враховувати інтереси всіх сторін та приймати морально обґрунтовані рішення.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд2. Організація класу.

Слайд3. Прочитай фрагмент вірша Тараса Шевченка «Один у другого питаєм...».

Слайд4. Вправа «Трибуна думок»

Слайд5. Слово вчителя.

Слайд6. Розглянь ілюстрацію до казки «Правда та кривда» української художниці Ганни Самутіної.

Слайд7. Об'єднайтеся в дві групи та проведіть дискусію.

Слайд8. Робота в підручнику.

Слайд9. Побесідуймо.

Слайд10. Творче завдання.

Слайд11. Вправа «Трибуна думок»

Слайд12. Словничок.

Слайд13. Робота в підручнику.

Слайд14. Поміркуй.

Слайд15. Словничок.

Слайд16. Якому малюнку відповідає слово «рівність», а якому – «справедливість»? Поясніть.

Слайд17. Фізкультхвилинка.

Слайд18. Прочитайте вислів давньогрецького філософа Арістотеля.

Слайд19. Робота в підручнику.

Слайд20. Послухай східну притчу «Все в твоїх руках»

Слайд21. Побесідуймо.

Слайд22. Словничок.

Слайд23. Робота в підручнику.

Слайд24. Вправа «Трибуна думок»

Слайд25. Подивись епізод «Холод» із мультфільму «Гілка оливи»

Слайд26. Побесідуймо.

Слайд27-28. Робота в підручнику.

Слайд29. Домашнє завдання.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд30. Доповни прислів’я. Поясни, як ти розумієш.

Підсумок.

Рефлексія.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні