Каталог матеріалів

Розробки виховних годин для 10 класу

№01 - Там, де мрії збуваються: моя країна.

Мета: ознайомити учнів з різноманітними аспектами своєї країни; розповісти про цікаві факти і місця в Україні; формувати патріотичні почуття, розуміння важливості України як Батьківщини, розвивати культурно-історичну свідомість; виховувати повагу до рідної мови і традицій своєї країни, народу та його історії.

№02 - Обери свій шлях: вічна пам'ять про героїв, які жили чи живуть поруч з тобою.

Мета: ознайомити учнів з історіями реальних героїв, які є невидимими в нашому повсякденному житті, але водночас відіграють важливу роль у житті суспільства і впливають на нього позитивно; виховувати у дітей повагу до роботи тих, хто допомагає оточуючому світу, навчати цінувати працю інших людей та розуміти важливість допомоги іншим; формувати у дітей патріотичні почуття, розвивати культурно-історичну свідомість; виховувати повагу до героїв країни.

№03 - Відкриваємо світ професій.

Мета: ознайомити учнів із різноманітними професіями, які можуть стати цікавими вибором у майбутньому; розвинути уяву та творчість, демонструючи учням різноманіття творчих професій; залучити учнів до активної участі у процесі вивчення та обговорення інформації про дивовижні професії світу; сприяти формуванню учнівського інтересу до самовдосконалення та розвитку в обраній сфері.

№04 - Характерні риси успішного фахівця: ключ до майбутнього.

Мета: ознайомити учнів із якостями, які визначають успішного фахівця, такі як впевненість у собі, наполегливість, ефективність, комунікабельність, креативність та інші; сприяти осмисленню впливу характерних якостей на кар'єрний розвиток та досягнення цілей; розвивати уміння та навички, які допоможуть учням стати більш самостійними, впевненими та успішними у житті; виховувати повагу до самого себе.

№05 - Бабин Яр: назавжди в нашій пам'яті.

Мета: відобразити трагедію єврейського народу під час Другої світової війни на прикладі дітей Бабиного Яру та інших місць пам`яті жертв Голокосту в Україні; поглибити розуміння значимості дотримання прав людини; провести паралель із сучасними проявами дискримінації у дитячому середовищі; формувати відчуття власної моральної причетності до долі інших людей та відповідальності за власний поведінковий вибір; поглибити мотивацію учнів щодо осмислення проблем Голокосту.

№06 - Козацькі шляхи: від бандури до гетьманської держави.

Мета: ознайомити учнів з історією та значенням українського козацтва; розкрити роль козаків в історії України, вивчити їх вплив на культурний та політичний розвиток країни; розвивати комунікативні навички, критичне мислення та здатність до аналізу історичних подій та символіки; заохочувати учнів виявляти інтерес до вивчення історії своєї країни та культурної спадщини, що допоможе зберегти та підтримати національні традиції та цінності; виховувати почуття патріотизму, поваги до національних традицій та культури.

№07 - В пошуках глибинного сенсу: духовність та ідеали мого «Я».

Мета: ознайомити учнів із поняттям духовності; розкрити основні аспекти духовності та розуміння внутрішніх цінностей, які формують ідеали внутрішнього «Я»; розглянути взаємозв'язок духовності та психологічного благополуччя; сприяти формуванню рефлексії та самоаналізу, щоб учні могли працювати над власним духовним розвитком та самореалізацією; створити атмосферу взаєморозуміння та довіри; виховувати повагу до свого внутрішнього «Я».

№08 - Добро зроблене й зло не вчинене: яка різниця?

Мета: ознайомити учнів з поняттями добра та зла, розглянути різницю між цими поняттями та їх вплив на життя людини; розкрити, як добрі та злі вчинки можуть впливати на психологічний стан, самопочуття та поведінку особистості; підкреслити важливість відповідального ставлення до своїх вчинків і їхнього впливу на інших людей та середовище; сприяти розвитку етичного мислення та уміння здійснювати свідомі і обмірковані моральні вибори; створити атмосферу взаєморозуміння та довіри, щоб учні могли ділитися своїми думками та досвідом щодо моральних вчинків.

№09 - Здоров'я нації – багатство держави: як зберегти його разом?

Мета: ознайомити учнів із впливом здоров'я нації на соціально-економічний розвиток країни та загальний рівень її життя; розглянути важливість дотримання здорового способу життя; розкрити історичний аспект лікування хвороб, показати прогрес; проаналізувати вплив навколишнього середовища, екологічних чинників та забруднення на здоров'я нації; створити атмосферу взаємодії та співпраці між учнями у питаннях збереження та підтримки здоров'я нації.

№10 - День української мови та писемності.

Мета: розкрити важливість писемності як основи національної ідентичності та культурного розвитку України; поглибити знання про роль української мови як засобу комунікації, збереження національної спадщини та розвитку культурних цінностей; сприяти формуванню патріотичного ставлення до рідної мови, літератури та культури, а також розумінню важливості їхнього збереження та розвитку; розвивати творчі здібності учнів через використання мовних ігор, вправ, досліджень та творчих завдань; виховувати любов до мови.

№11 - Свобода і справедливість: міцність демократії

Мета: ознайомити учнів з основними принципами демократії та її роллю у забезпеченні свободи та справедливості в суспільстві; розкрити поняття «справедливості» і «свободи», пояснити, як вони сприяють підтримці демократії; висвітлити історичні приклади та сучасні демократичні системи, щоб показати, як демократія розвивалась і стала важливою складовою багатьох країн; заохотити учнів висловлювати думки та погляди на тему демократії, аргументувати свої позиції; виховувати повагу до прав та свобод інших людей, формувати громадянську відповідальність, емпатію і толерантне ставлення до інших.

№12 - Свічка Пам'яті: згадуємо жертв голодомору.

Мета: ознайомити учнів з історичним контекстом, причинами та наслідками Голодомору 1932-1933 років в Україні; розкрити масштаби трагедії, її гуманітарні, соціальні та політичні наслідки, які вплинули на історію країни; засвідчити важливість визнання правди про Голодомор та розуміння його значення як складової частини історії України та всього світу; закріплювати вміння аналізувати історичні джерела, робити висновки та узагальнення; виховувати громадянську свідомість та активну громадянську позицію, зокрема, стосовно пам'яті та визнання трагедії Голодомору.