Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за Заїкою А. М.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№037 - Задача та її частини. Складання і обчислення виразів за схемами

Математичні компетентності. Числові данні задачі. Складання та обчислення виразів за схемами. Ключові компетентності. Формування ціннісного ставлення до членів родини. Інтегрований навчальний зміст. Приладдя для малювання. Оздоблення речей.

№038 - Число й цифра 0. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел

Математичні компетентності. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Ключові компетентності. Уміння розпізнавати математичні відношення. Інтегрований навчальний зміст. Культура харчування.

№039 - Дії з нулем. Розв’язування задач. Обчислення виразів

Математичні компетентності. Додавання нуля. Розв’язування задач на знаходження суми. Обчислення виразів. Ключові компетентності. Уміння з’ясовувати істинності тверджень. Інтегрований навчальний зміст. Правила дорожнього руху.

№040 - Додавання нуля. Числовий промінь. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур

Математичні компетентності. Додавання за допомогою числового променю. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Ключові компетентності. Уміння аналізувати, добирати варіанти. Інтегрований навчальний зміст. Розмаїття рослинного світу.

№041 - Число й цифра 8. Написання цифри 8. Доповнення рівностей

Математичні компетентності. Назви числівника «вісім». Утворення числа 8. Склад числа 8. Написання цифри 8. Утворення рівностей.

№042 - Віднімання з числом нуль. Складання рівностей за схемами. Розв’язування задач

Математичні компетентності. Складання рівностей за схемами. Обчислення виразів. Відмінність задачі від інших текстів. Розв’язування задач. Ключові компетентності. Розвиток логічного мовлення.

№043 - Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел. Розпо¬діл об’єктів на групи

Математичні компетентності. Складання і розв’язування задач. Етапи роботи над задачею. Порівняння чисел за допомогою числового променю. Розподіл об’єктів на групи. Ключові компетентності. Уміння порівнювати, виділяти загальне. Інтегрований навчальний зміст. Дозвілля молодшого школяра.

№044 - Вимірювання величин. Довжина. Сантиметр. Побудова відрізків. Розв’язування задач

Математичні компетентності. Міра довжини 1 сантиметр. Складання задачі за допомогою малюнка і схеми. Розв’язуванням задач на знаходження різниці. Побудова відрізків. Ключові компетентності. Уміння узагальнювати, робити висновки. Інтегрований навчальний зміст. Обережне поводження з гострими предметами.

№045 - Вимірювання довжини. Порівняння чисел. Розв’язування задач

Математичні компетентності. Вимірювання довжини відрізків, предметів. Порівняння чисел, результатів вимірювання. Розв’язування задач. Ключові компетентності. Уміння робити припущення, аргументувати власну думку.

№046 - Число й цифра 9. Написання цифри 9 Доповнення рівнос¬тей. Розпізнавання геометричних фігур

Математичні компетентності. Родові та збірні назви числівника «дев’ять». Утворення числа 9. Написання цифри 9. Утворення рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Ключові компетентності. Формувати системне мислення.

№047 - Число 10. Запис числа 10. Десяток

Математичні компетентності. Родові та збірні назви числівника «десять». Утворення числа 10. Запис числа 10. Ключові компетентності. Уміння читати з розумінням.

№048 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Математичні компетентності. Урок закріплення і систематизації: вимірювання довжини, виконання обчислень, порівняння результатів. Ключові компетентності. Уміння встановлювати істинність суджень.