Каталог матеріалів

Урок №7 для 10-11 класів по модулю "Веб-технології" - Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи

«___»__________ 20___ року

Урок №7. Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи.

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї побудови мови гіпертекстового документа. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Notepad ++, Google Chrome

Хід уроку

Організаційний етап

Привітання з класом

Повідомлення теми і мети уроку

Мотивація навчальної діяльності

Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу (Слайд3)

  1. Які засоби можна використовувати для розробки веб-сторінок? Поясніть їх переваги та недоліки.
  2. Що таке система управління веб-контентом? Назвіть відомі вам системи управління вмістом веб-сайту.

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація начальних слайдів. Розповідь вчителя.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Практичне завдання (Слайд22-23)

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

Бесіда за питаннями (Слайд24)

  1. Опишіть будову веб-сторінки на основі HTML5.
  2. На які частини ділиться «скелет» HTML5?
  3. Яким чином заборонити індексування сторінки, але дозволити роботу переходити за іншими посиланнями?

Домашнє завдання

Опрацювати вивчений матеріал. Підготуватись до тестової перевірки знань.