Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 5 класу за В. Архиповою, С. Січкар, С. Шило

№53 - Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні Євгена Гуцала

Мета: продовжити опрацьовувати зміст оповідання; розвивати вміння міркувати про великий світ природи і людей у ньому; формувати активну життєву позицію в боротьбі за примноження її багатств, виробляти навички естетичного сприйняття тексту художнього твору в єдності форми і змісту; вміння характеризувати образи хлопчиків у захисті гуманних переконань; за допомогою художнього слова розкривати красу та багатство довколишнього середовища; виховувати в учнів любов до природи; розвивати вміння висловлюватися, критично мислити.

№54 - Володимир Винниченко «Федько-халамидник»

Мета: формувати предметні компетентності: знати цікаві епізоди з життя письменника, зміст оповідання; виразно і вдумливо читати ключові епізоди; визначати риси характеру Федька і Толі, коментувати їх; розвивати зв’язне мовлення, уміння аргументовано доводити власну думку; висловлювати своє ставлення до літературних героїв; визначати причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами; формувати навички роботи з інформацією в мобільних додатках, розвивати пізнавальний інтерес в інформаційному середовищі (інформаційно-цифрова компетентність); розвивати критичне мислення, толерантно, аргументовано й грамотно висловлювати власну думку, сприяти усвідомленню найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність (соціальна та громадянська компетентності).

№55 - Володимир Винниченко «Федько-халамидник»

Мета: формувати предметні компетентності: знати цікаві епізоди з життя письменника, зміст оповідання; виразно і вдумливо читати ключові епізоди; визначати риси характеру Федька і Толі, коментувати їх; розвивати зв’язне мовлення, уміння аргументовано доводити власну думку; висловлювати своє ставлення до літературних героїв; визначати причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами; формувати навички роботи з інформацією в мобільних додатках, розвивати пізнавальний інтерес в інформаційному середовищі (інформаційно-цифрова компетентність); розвивати критичне мислення, толерантно, аргументовано й грамотно висловлювати власну думку, сприяти усвідомленню найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність (соціальна та громадянська компетентності).

№56 - Урок виразного читання№4 Виразне читання окремих епізодів твору В.Винниченка «Федько-халамидник»

Мета: глибше проаналізувати зміст оповідання; допомогти розібратися у складнощах характерів та вчинків героїв твору; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення головних епізодів та деталей, висловлення власного ставлення до прочитаного, обґрунтування своєї думки; сприяти усвідомленню найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність; виховувати почуття поваги до творчості В. Винниченка..

№57 - Контрольна робота №4 з теми «Книжка вчить, як на світі жить». Контрольний твір на тему

Мета: удосконалювати вміння учнів створювати усні і письмові твори-роздуми; розвивати навички монологічного висловлювання, аналізу та синтезу, зв’язне мовлення та логічне мислення; збагачувати словниковий запас дітей, розширювати їх світогляд; виховувати шанобливе ставлення до книг та читання.

№58 - Неповторність і багатство внутрішнього світу людини в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак».

Мета: ознайомити дітей з біографією Г. Тютюнника; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Дивак», з’ясувати його тематичну спрямованість; показати ідею неповторності й багатства внутрішнього світу людини; навчити порівнювати головного героя із собою; формувати самоосвітню, інформаційно-цифрову, екологічну та предметні компетентності, емоційно-ціннісне ставлення учнів до себе, героїв твору, навколишньої дійсності; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння висловлювати власні міркування, робити висновки, оцінювати поведінку героїв твору; виховувати доброту, людяність, старанність, любов до природи.

№59 - Єдність світу людини й світу природи в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак».

Мета: навчити учнів підтверджувати свої висловлювання цитатами з тексту, розповідати про особливості характеру та поведінку головного героя твору; розвивати вміння визначати автобіографічні елементи твору; виховувати почуття свободи творчості, любові до навколишнього світу, здатність прощати образи.

№60 - Урок позакласного читання№4 Василь Симоненко «Подорож в країну Навпаки».

Мета: продовжити знайомство учнів із творчістю В. Симоненка; проаналізувати казку «Подорож у країну Навпаки», виявити її цілеспрямованість, значення у формуванні позитивних рис характеру школярів; розвивати культуру зв'язного мовлення, вміння самостійно давати оцінку поведінці та вчинкам героїв; формувати естетичні смаки п'ятикласників; виховувати бажання до щирої праці; відповідальність за доручену справу.

№61 - Добро і зло в повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

Мета: ознайомити учнів з творчістю дитячої письменниці, зі змістом повісті-казки; поглибити вміння учнів характеризувати героїв та їхні вчинки, визначати морально-етичні проблеми твору; формувати вміння аналізувати вчинки інших та власні; розвивати вміння робити висновки; виховувати прагнення доводити усі розпочаті справи до кінця; сприяти вихованню позитивних рис характеру, прагнення робити добро.

№62 - Пригоди і фантастика у сучасній прозі Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

Мета: продовжити знайомити учнів із творчістю дитячої письменниці Галини Малик, поглибити вміння учнів характеризувати героїв, формувати вміння аналізувати вчинки інших та власні; розвивати навички аналізу художнього твору, усне мовлення; виховувати інтерес до літератури, прагнення доводити всі розпочаті справи до кінця; сприяти становленню позитивних рис характеру, прагнення робити добро.

№63 - Символіка країни Недоладії та її мешканців у повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

Мета: продовжити роботу над казкою Г. Малик, навчитися визначати проблеми, які порушені у творі, розкривати символічний зміст твору; розвивати вміння аналізувати поведінку героїв та власні вчинки, робити висновки; виховувати відповідальність за свої вчинки, кращі людські риси характеру (дружбу, взаємоповагу).

№64 - Зображення різноманітних пригод кращих друзів. Всеволод Нестайко «Чарівний талісман».

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вдосконалювати читання в особах; висловлювати оцінні судження щодо вчинків дійових осіб; розрізняти у пригоді комічне, смішне і небезпечне, тривожне; збагачувати словник; вчити аналізувати прочитане, висловлювати оцінні судження щодо вчинків дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки; виховувати інтерес до читання творів В. Нестайка і до читання взагалі; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, взаєморозуміння між дівчатками і хлопчиками.