Каталог матеріалів

Урок №5 для 3 класу з інформатики - Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

«___»__________ 20___ року

Урок №5. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Джерело інформації. Комп’ютерні пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Пристрої введення та пристрої виведення.

Очікувані результати: учні орієнтуються в часових рамках виникнення пристроїв для роботи з інформацією, розрізняють та визначають джерела інформації, розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації.

Мета: ознайомити учнів з історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Навчати класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

Обладнання та наочність : комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення : мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності (Слайд 4-6)

ІІ. Актуалізація опорних знань

  1. В чому полягає процес перетворення інформації? Наведіть приклад.
  2. Що або хто може бути носієм інформації?
  3. Які носії інформації використовували в давнину?
  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд44. Виконання інтерактивних практичних завдань.

V. Підсумок та рефлексія уроку «Все в твоїх руках»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні