Каталог матеріалів

Урок №7 для 3 класу з інформатики - Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

«___»__________ 20___ року

Урок №7. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «мережа», «браузер», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, розрізняють локальну, регіональну та глобальну мережу, вміють наводити приклади, визначають та називають складові вікна браузер.

Мета: актуалізувати знання учнів про «мережу» та «браузер», поняттям про мережу Інтернет та складові вікна браузера. Познайомити з локальними, регіональними та глобальною мережею Інтернет. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності (Слайд 4-14)

ІІ. Актуалізація опорних знань

  1. Де комп’ютер зберігає інформацію?
  2. Які інформаційні процеси вам відомі?
  3. Чому основна перевага мережі це швидкість?
  4. Навіщо використовувати браузер?
  5. Які пристрої введення та виведення інформації вам відомі?

Повідомлення теми і мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми з вами:

  • пригадаємо, що таке комп’ютерна мережа;
  • визначимо, де можна побачити комп’ютерні мережі;
  • познайомимось зі складовими вікна програми «Браузер».

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд45. Виконання інтерактивного завдання.

Слайд46. Практична діяльність учнів.

Підсумок та рефлексія - Вправа «Інтерв’ю»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні