Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 6 класу за О. Авраменко, З. Тищенко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№013 - Власне українські й іншомовні слов

Мета: ознайомити з групами слів за походженням, вчити розрізняти власне українські та іншомовні слова, удосконалювати вміння добирати власне українські відповідники; вчити працювати зі словником іншомовних слів; вчити розв’язувати тестові завдання; знаходити лексичні помилки; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№014 - Лексична помилка

Мета: ознайомити із видами лексичних помилок, вчити знаходити лексичні помилки в реченнях, виправляти їх та визначати вид кожної помилки; удосконалювати вміння підкреслювати головні та другорядні члени речення; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№015 - Написання іншомовних слів

Мета: ознайомити із правилами написання слів іншомовного походження, букви и/і, правопис знаку м’якшення, вчити застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№016 - Написання іншомовних слів

Мета: ознайомити із правилами написання слів іншомовного походження, правопис апострофа, подвоєних букв; вчити застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; удосконалювати навички роботи з тлумачним словником; вчити розв’язувати тестові завдання на відповідність; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№017 - Активна і пасивна лексика.

Мета: ознайомити з активною та пасивною лексикою, вчити розрізняти архаїзми та історизми, удосконалювати вміння добирати неологізми; вчити працювати з тлумачним словником; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№018 - Загальновживані та стилістично забарвлені слова

Мета: ознайомити із загальновживаною та стилістично забарвленою лексикою, вчити розрізняти види лексики за вживанням; удосконалювати навички добирати слова відповідно до контексту; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№019 - Діалектні й просторічні слова

Мета: ознайомити із діалектною та просторічною лексикою, вчити розрізняти види лексики; удосконалювати навички добирати слова відповідно до контексту; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№020 - Діалектні й просторічні слова

Мета: ознайомити із діалектною та просторічною лексикою, вчити розрізняти види лексики; співвідносити певне слово з місцевістю, де воно розповсюджене, добирати літературні відповідники до просторіч; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№021 - Професійні слова й терміни

Мета: ознайомити з професійними словами й термінами, вчити розрізняти їх, удосконалювати вміння добирати відповідники; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№022 - Пароніми

Мета: ознайомити з паронімами, вчити розрізняти їх значення, удосконалювати вміння добирати пароніми відповідно до контексту; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№023 - Урок розвитку мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту

Мета: формувати уміння визначати тему та головну думку твору, типи мовлення; відтворювати зміст прослуханого тексту; збагачувати словниковий запас; учити створювати складний план за текстом; розвивати усне зв'язне мовлення, уяву, навички докладного усного переказу тексту розповідного характеру з елементами роздуму; виховувати повагу та толерантність до переказів однокласників.

№024 - Письмовий докладний переказ тексту №1

Мета: формувати уміння визначати тему та головну думку твору, типи мовлення; відтворювати зміст прослуханого тексту; збагачувати словниковий запас; учити створювати план за текстом; розвивати письмове зв'язне мовлення, уяву, навички докладного письмового переказу тексту; виховувати повагу та толерантність до відповідей однокласників.