Каталог матеріалів

Урок №4 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання

Безкоштовно

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №4. Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання

Мета: актуалізувати розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, їх схематичного зображення, уявлення про вирази, суму і різницю, знання назв компонентів і результатів дій додавання й віднімання, розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правил знаходження невідомих компонентів; узагальнити й систематизувати прийоми додавання й віднімання в межах 10; закріпити вміння застосовувати правило різницевого порівняння, прийоми додавання й віднімання на підставі нумерації чисел першої сотні.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

 На попередніх уроках ми повторили нумерацію чисел першої сотні. Проте вивчення математики не обмежується лише нумерацією чисел, математичні завдання передбачають ще й виконання арифметичних дій. Тому сьогодні ми узагальнимо і систематизуємо знання змісту дій додавання й віднімання та прийомів обчислення в межах 10.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Актуалізація знань. Усне опитування.

Слайд 4-7. Попрацюй із математичними матеріалами. Розглянь таблицю чисел «Сотня».

Слайд 8. Рухлива вправа.

Слайд 9. Попрацюй з математичними матеріалами. Геометричні фігури. Арифметичні штанги. ( Методичне супроводження. Урок 4, с.21)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 10. Добери схему та вираз до кожного малюнка. Знайди значення виразів. Прочитай отримані рівності різними способами.

Слайд 11. Добери малюнок і схему до виразу: 13-3. Склади вираз до іншої схеми.

Слайд 12. Попрацюй з математичними матеріалами. «Кружки-намистинки». ( Методичне супроводження. Урок 4, с.22)

Слайд 13. Здогадайся, за якою ознакою можна розбити подані вирази на дві групи. Знайди значення сум. Значення яких ще сум ти можеш назвати тепер без обчислень? Знайди значення різниць.

Слайд 14. Знайди значення сум. Склади по дві рівності на віднімання. Робота в парах.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16. Сашко знайшов відомі компоненти дій, але рівності записав без ладу. З’єднай відповідні пари рівностей. Робота в парах.

Слайд 17. Порівняй числа. На скільки число більше? Менше? Самостійна робота.

Слайд 18. З’ясуй, які числа пропущені в нерівностях. Робота в групах.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 19. Знайди значення виразів із поясненням. За якою ознакою вирази розбито на групи. Самостійна робота.

Слайд 20-21.  Обчисли значення виразів. Самостійна робота.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Підсумок

Слайд 23.  Микита знаходив невідомі компоненти арифметичних дій. Перевір роботу хлопчика. Як знайти невідомий доданок? Зменшуване? Від’ємник?

Пояснення завдань домашньої роботи

Слайд 24. Знайди значення виразів.

Слайд 25. Знайди невідомий компонент.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні