Каталог матеріалів

Урок №9 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 9. Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

Мета: актуалізувати поняття «рівність», «нерівність», «математичний вираз» (сума та різниця), поняття про істинні та хибні рівності й нерівності, значення виразу; закріплювати вміння порівнювати математичні вирази; формувати вміння обирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі шляхом постановки запитання до даної умови.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

 Під час знаходження значень виразів, записування розв’язання задачі, ми стикаємось із записами, у яких міститься знак «=». Як називаються такі записи? Порівнюючи числа, ми записували знак порівняння, й утворювався запис, який називається… Отже, у же в першому класі ми зустрічалися з поняттями, які ви будете вивчати в шостому та сьомому класах на уроках алгебри, - це рівність, нерівність, вираз. Сьогодні на уроці ми узагальнимо й систематизуємо знання про ці алгебраїчні поняття.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Актуалізація знань. Усне опитування.

Слайд 4. Попрацюй із математичними матеріалами «Геометричні фігури».

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 5. Славко та Юля згадали, які математичні знаки вони знають, а потім зробили записи із числами 4 і 2. Прочитай ці записи.

Слайд 6. Рівність, нерівність. Істинна, хибна. Сума, різниця. Додавання, віднімання.

Слайд 7. Між числами 8 і 10 постав такий знак, щоб отримати: 1) рівність; 2) нерівність. Яку рівність отримано – істинну чи хибну? Яку отримано нерівність?

Слайд 8. Рухлива вправа.

Слайд 9. Порівняй вирази способом обчислення їх значень.

Слайд 10. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень.

Слайд 11. Порівняй вирази. Розгадай «секрет» виконання подібних завдань.

Слайд 12-17. Виділи числові дані в кожному тексті. Про що за ними можна дізнатися? Складіть запитання, щоб одержати задачі (робота в парах).

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 19. Здогадайся, за якою ознакою утворено кожну групу математичних записів. Назви кожну групу.

Слайд 20. Розбий вирази на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? Прочитай вирази кожної групи.

Слайд 21. Порівняй вирази. У яких випадках обчислення можна не виконувати? Поясни міркування.

Слайд 22. Поясни, як обчислити значення виразів на кілька дій. Знайди значення виразів.

Слайд 23.  Виконай арифметичні дії.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Підсумок

Виконай інтерактивне завдання.

Пояснення завдань домашньої роботи

Слайд 25. Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи обернену задачу.

Слайд 26. Знайди значення виразів.

Слайд 27. Встав такі цифри, щоб утворилися істинні рівності.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні