Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за О. Авраменко

№060-64 - Тренувальні вправи. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.

Мета: узагальнити знання учнів про приголосні звуки; вчити розрізняти слова із різними звуками та правильно позначати звуки мовлення на письмі; удосконалювати вміння розставляти слова за алфавітом; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№065 - Склад.

Мета: поглибити знання учнів щодо складу, удосконалювати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені; виробити в учнів комунікативні мовні компетенції; на основі опорних конспектів та застосування мнемотехніки розвивати уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник; підвищувати мовленнєву культуру учнів; виховувати інтерес до результатів власної праці; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№066 - Основні правила переносу.

Мета: поглибити знання учнів щодо складу, удосконалювати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, опрацювати основні правила переносу слів; виробити в учнів комунікативні мовні компетенції; на основі опорних конспектів та застосування мнемотехніки розвивати уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник; підвищувати мовленнєву культуру учнів; виховувати інтерес до результатів власної праці; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№067 - Тренувальні вправи. Основні правила переносу.

Мета: поглибити знання учнів щодо складу, удосконалювати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, опрацювати основні правила переносу слів; виробити в учнів комунікативні мовні компетенції; на основі опорних конспектів та застосування мнемотехніки розвивати уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник; підвищувати мовленнєву культуру учнів; виховувати інтерес до результатів власної праці; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№068 - Наголос.

Мета: узагальнити знання учнів про наголос; вчити розрізняти значення слова за допомогою наголосу; удосконалювати вміння ставити логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№069 - Орфоепічна помилка.

Мета: поглибити знання учнів про склад та наголос; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені й ненаголошені голосні; дати поняття про орфоепічну помилку; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№070 - Тренувальні вправи. Наголос. Орфоепічна помилка.

Мета: поглибити знання учнів про склад та наголос; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені й ненаголошені голосні; дати поняття про орфоепічну помилку; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№071 - Розвиток мовлення. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (за планом).

Мета: удосконалити знання учнів про «текст»; вчити розрізняти типи текстів; пояснити учням істотні ознаки тексту-розповідь в художньому стилі; вчити складати план тексту; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№072 - Вимова голосних звуків.

Мета: ознайомити учнів із правилами вимови голосних звуків; вчити розрізняти слова із ненаголошеними голосними [е], [и], [о]; удосконалювати вміння правильно записувати слова у фонетичну транскрипцію; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№073 - Тренувальні вправи. Вимова голосних звуків.

Мета: удосконалити знання учнів про правила вимови голосних звуків; розрізняти слова із ненаголошеними голосними [е], [и], [о]; удосконалювати вміння правильно записувати слова у фонетичну транскрипцію; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№074 - Орфограма. Орфографічна помилка.

Мета: ознайомити учнів із поняттями: «орфограма» та «орфографічна помилка»; вчити розрізняти у словосполученнях орфографічні помилки; удосконалювати вміння правильно будувати усне та писемне висловлювання, дотримуючись правил орфографії; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№075 - Тренувальні вправи. Орфограма. Орфографічна помилка.

Мета: узагальнити знання учнів про «орфограму» та «орфографічну помилку»; удосконалити уміння розрізняти у словосполученнях орфографічні помилки та правильно будувати усне і писемне висловлювання, дотримуючись правил орфографії; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.