Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Гісь О.М., Філяк І.В.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№015-16 - Таблиці ділення на 8 і на 9

Мета: продовжувати формувати навички табличного множення та ділення; актуалізувати розуміння сутності множення та ділення, переставного закону множення, ознайомити з таблицями ділення на 8, 9; учити запам'ятовувати табличні результати; формувати вміння розв'язувати прості та складені задачі на розкриття суті дій множення та ділення; розвивати логічне мислення.

№017 - Перевірка правильності виконання дій множення і ділення. Збільшення і зменшення числа у кілька разів.

Мета: актуалізувати розуміння відношення кратного і різницевого порівняння, формувати вміння обчислювати число, що у кілька разів більше або менше за дане; учити розв'язувати прості і складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа у кілька разів; закріпити прийоми перевірки правильності виконання дій множення і ділення; стимулювати цікавість до математичних явищ.

№018 - Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі.

Мета: учити складати короткий запис до задач та складати задачі за коротким записом, розв'язувати прості і складені задачі, що містять три ключових слова, задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів/на кілька одиниць; закріпити прийоми перевірки правильності виконання дій множення і ділення; стимулювати цікавість до математичних явищ.

№019-20 - Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними.

Мета: повторювати табличні випадки множення і ділення, вдосконалювати вміння складати та розв’язувати задачі на кратне порівняння, складати обернені до них; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне, працювати з табличними даними; розвивати вміння планувати свої дії, самостійність мислення, увагу, пам’ять.

№021 - Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати. Розв’язування задач. Діагностична робота.

Мета: закріпити таблиці множення і ділення, удосконалювати уміння порівнювати числа, розв’язувати прості і складені задачі, перевірити рівень засвоєння теми, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

№022 - Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів.

Мета: систематизувати знання учнів про порядок виконання дій у виразах, вчити використовувати знання на практиці, познайомити із поняттям алгоритм; розвивати вміння аналізувати, діяти за алгоритмом.

№023 - Складання виразу до задачі

Мета: пригадати поняття «числовий вираз», вправлятися у читанні та розв’язанні числових виразів, розв’язуванні задач, вчитися складати вираз до задачі, розвивати логічне мислення, увагу.

№024-25 - Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі з буквеними даними.

Мета: актуалізувати знання про математичні вирази; повторити поняття виразу зі змінною та його значення; учити визначати значення виразу зі змінною при заданому значенні змінної; формувати уявлення про залежність значення виразу зі змінною від того, якого значення набуває змінна; вдосконалювати уміння розв'язувати задачі, вчити визначати, про що можна дізнатися в задачі за певними числовими даними.

№026 - Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «буквені вирази»; вчити їх читати, записувати та знаходити значення буквених виразів при вказаних значеннях букви; розв’язувати задачі з буквенними даними; повторювати властивості арифметичних дій.

№027 - Переставний закон множення.

Мета: ознайомити учнів з переставним законом дії множення; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати старанність.

№028 - Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі.

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, перетворювати збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, у пряму форму, а також розв'язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі.

№029-30 - Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір виразів.

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, перетворювати збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, у пряму форму, а також розв'язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі.