Каталог матеріалів

Урок №2 для 5 класу з української мови за О. Заболотним - УМР № 1. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості.

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________20___ року

Конспект уроку української мови за підручником О. Заболотний та В. Заболотний» для 5 класу за програмою НУШ (2022-2023 н.р.).

 

Урок № 2. УМР № 1. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості

Мета: ознайомити учнів із видами мовленнєвої діяльності; вчити розрізняти усне мовлення від письмового; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

Очікування результатів: учень/учениця пояснює роль і важливість державної мови в житті людини; вичерпно відповідає на запитання за змістом почутого повідомлення; пов’язує, зіставляє почуте із життєвим досвідом; обґрунтовує своє ставлення до змісту почутої інформації; визначає основні проблеми, порушені в тексті, пов’язуючи їх із життєвим досвідом; пояснює значення здобутої з тексту інформації; обстоює власну позицію щодо обговорюваних питань; наводить кілька простих аргументів і прикладів на підтвердження власної позиції; розрізняє відому і нову, головну і важливу другорядну інформацію, факти та судження.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

І. Вступна частина

ІІ. Основна частина

Слайд 9. Поміркуй, що таке спілкування. Для чого воно потрібне людям? Розглянь меми. Які думки вони доносять до нас?

Слайд 10-11. Запам’ятай.

Слайд 12. Зверни увагу!

Слайд 13. Виконай завдання.

Слайд 14. Розглянь малюнок. Розкажи, для якого виду мовленнєвої діяльності може знадобитися кожен із предметів.

Слайд 15. Гімнастика для очей.

Слайд 16-17. Щоденні 5.

Слайд 18. Попрацюй в парах.

Слайд 19. Запам’ятай.

Слайд 20. Поміркуйте, хто може стати адресатом вашого висловлення, коли ви завітаєте до музичної школи, бібліотеки, аквапарку, поліклініки, магазину, театру.

Слайд 21. Розгляньте малюнки. Усно опишіть ситуацію спілкування, зображену на кожному з них: 1) коли й де відбувається спілкування; 2) хто спілкується; 3) про що можуть говорити; 4) з якою метою.

Слайд 22. Попрацюйте в парах.

ІІІ. Заключна частина

Домашнє завдання

Слайд 23. Пояснення домашнього завдання.

Підсумок.

Рефлексія.

Слайд 24. Рефлексійна мішень.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні