Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 10-11 класу - вибірковий модуль «Інформаційна безпека»

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

(Даний модуль повинен бути вичитай в рамках одного семестру)

Основи безпеки інформаційних технологій

 1

 

Інструктаж БЖД. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій.

 
 2  

Інструктаж БЖД. Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій.

 
 3  

Інструктаж БЖД. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду

 
 4  

Інструктаж БЖД. Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Технічні засоби добування інформації

Програмні засоби добування інформації

 
 5  

Інструктаж БЖД. Практична робота №1. «Використання програмних засобів для тестування та очищення операційної системи від вірусів та шкідливого програмного забезпечення»

 

Забезпечення безпеки інформаційних технологій

 6  

Інструктаж БЖД. Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту.

 
 7  

Інструктаж БЖД. Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем.

 
 8  

Інструктаж БЖД. Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки.

 
 9  

Інструктаж БЖД. Криптографічні методи захисту інформації.

 
 10  

Інструктаж БЖД. Керування механізмами захисту. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.

Міжнародні стандарти інформаційної безпеки.

 
 11  

Інструктаж БЖД. Практична робота №2 «Використання засобів адміністрування операційної системи для налаштовування прав користувачів щодо доступу до інформаційних ресурсів, (змінення) правил, які забезпечують безпеку операційних системи».

 

Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж

 12  

Інструктаж БЖД. Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Засоби захисту мереж. Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів.

 
 13  

Інструктаж БЖД. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування. Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). Віртуальні приватні мережі (VPN). Практична робота №3 «Створення віртуальних приватних мереж»

 
 14  

Інструктаж БЖД. Антивірусні засоби захисту.

Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах.

 
 15  

Інструктаж БЖД. Технології виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз.

 
 16  

Інструктаж БЖД. Практична робота №4 «Налаштування засобів системного міжмережевого екрану(брандмауера).Виконання конфігурування простих маршрутизаторів. Резервне копіювання ОС та даних користувачів».

 
 17  

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація знань модуля «Інформаційна безпека»