Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 3 класу за Большаковою І. О., Пристінською М. С. 3 клас

№048-49 - Ненаголошені е, и в коренях слів

Мета: поглибити знання учнів про орфограму й орфографічну помилку; ознайомити учнів з орфограмою «Ненаголошені голосні [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом»; формувати вміння правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях слів, перевіряти правильність написаного за допомогою правил; розвивати орфографічну пильність, правописні навички, пам’ять, уміння обґрунтовувати вибір потрібної літери у слові; прищеплювати любов до образного слова.

№050 - Префікс. Утворення слів

Мета: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів, вміння визначати префікси у словах; сприяти розвитку вмінь аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

№051 - Префікси і прийменники. Г. Фалькович «Все, що звечора наснилося»

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова; навчати розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння правильно відповідати на питання; виховувати культуру поведінки у громадських містах.

№052 - Вимова і правопис слів з префіксами роз-, без-. Досліджуємо медіа

Мета: формувати в учнів вміння писати префікси й прийменники; ознайомити з написанням слів з префіксами -роз, -без; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати доброзичливість, працелюбність.

№053 - Правопис слів із префіксами з-, с-. Складання словосполучень і речень

Мета: Ознайомити учнів з правилами вимови та написання слів з префіксами з-, с-,формувати вміння грамотно писати слова з префіксами з-, с-,; вправляти учнів у вимові та написанні префіксів з-, с-;розвивати зв'язне мовлення , орфографічну пильність; виховувати інтерес до навчання, любов і повагу до природи.

№054 - Апостроф після префіксів. Байка. Езоп «Лисиця і ворона»

Мета: Ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів. Закріплювати знання про морфемну будову слова, вміння утворювати слова за допомогою префіксів. Формувати орфоепічні та орфографічні навички, комунікативно-функціональну компетенцію на основі говоріння, як виду мовленнєвої діяльності. Навчати учнів точно і правильно висловлювати свою думку, спонукати до міркувань, порівнянь, доведення. Розвивати розумові здібності, мислення, зв’язне мовлення, пам’ять, вміння узагальнювати, сприяти усвідомленню словотвірної системи. Виховувати інтерес до уроків мови, любов і повагу до природи.

№055-56 - Суфікс. Леонід Глібов «Ґава і лисиця». Читання в особах

Мета: поглибити знання учнів про будову слова; ознайомити з морфологічною частиною слова – суфіксом; формувати вміння впізнавати суфікси в усній і писемній мові та влучно їх добирати відповідно до мовленнєвих ситуацій; розвивати критичне мислення, уміння спостерігати , аналізувати , висловлювати свої думки, соціальну та комунікативну компетентності, уміння співпрацювати в групах; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.

№057 - Суфікс. Утворення нових слів. Розбір слів за будовою

Мета: закріпити в учнів поняття про закінчення та основу слова; дати загальне уявлення про те, з яких частин може складатися основа слова; розвивати мислення, мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

№058-60 - «Що я знаю / умію?»

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про префікси, суфікси, занічення і основу; вчити розрізняти і правильно вимовляти; удосконалювати вміння та навички дітей, пов'язані з вивченими орфограмами; розвивати зв'язне мовлення, увагу, пам'ять, творчі здібності; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови.

№061 - Самостійні та службові частини мови. Г.Фалькович «Загадка про того, хто ходить пішки». Дискусія

Мета: відновити і закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; формувати вміння розрізняти частини мови, правильно вживати їх у мовленні; визначати їх у реченні; удосконалювати орфографічну грамотність; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; виховувати любов до рідного слова.

№062 - Поняття про іменник. Г. Фалькович «Грип». Письмо для себе

Мета: формувати уявлення про іменник як частину мови; розпізнавати іменники у тексті, самостійно добирати іменники та ставити до них питання; розпізнавати іменники назви істот і неістот; розвивати зв’язне мовлення учнів, увагу; ховувати любов та бережне ставлення до хліба; повагу до людей, які приклали свою працю до вироблення хліба.

№063 - Іменники. Назви істот і неістот. Складання списків іменників за темами

Мета: розширити знання про іменник;вдосконалювати вміння виділяти його серед інших частин мови через правильно поставлене запитання; ознайомити з термінами «назви істот» і «назви неістот»; розвивати словниковий запас учнів,виховувати навички грамотного письма.