Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків математики за підручником «Математика. Автор Н.П. Листопад Н.П (2020)» для 3 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Повторення вивченого в 2 класі

1.                       

 

Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання в межах сотні.(№1-10, с.3-5)

 

2.

 

Грошові одиниці. Додавання і віднімання частинами. Задач на знаходження невідомого від’ємника. (№11-18, с.5-6)

 

3.

 

Дії додавання та їхні компоненти. Розв’язування задач. Годинник, час. (№19-27, с.6-7)

 

4.

 

Дії віднімання та їхні компоненти. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. (№28-36, с.7-8)

 

5.

 

Арифметичні дії та їхні компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок. (№37-45, с.8-9)

 

6.

 

Задачі на різницеве порівняння. Буквені та числові вирази. Периметр. (№46-52, с.10-11)

 

7.

 

Дужки і порядок дій у виразах. Розв’язування задач з двома запитаннями. Периметр квадрата і прямокутника. (№53-60, с.11-12)

 

8.

 

Назви компонентів при множенні. Переставний закон множення. Прості задачі на множення і ділення. (№61-73, с.12-14)

 

9.

 

Збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням. (№74-83, с.14-15)

 

10.

 

Знаходження невідомого множника, діленого, дільника. Перевірка ділення за допомогою дії множення. Творча робота над задачами. (№84-91, с.15-16)

 

11.

 

Розв’язування задач за схемою. Робота з геометричними фігурами. Відрізок, кут, прямокутник. (№92-100, с.16-18)

 

12.

 

Правила ділення і множення на 1. Буквені та числові вирази. Периметр прямокутника. Самостійна робота. (№101-112, с.18-19)

 

13.

 

Зв'язок дій множення і ділення. Правило множення на 0, правило ділення числа 0. Обернені задачі. (№113-121, с19-21)

 

14.

 

Назви компонентів при діленні. Буквені вирази. Розв’язування задач. (№122-130, с.21-22)

 

15.

 

Дії з іменованими числами. Правило ділення рівних чисел. Розв’язування задач на зведення до одиниці. (№131-139, с.22-23)

 

16.

 

Одиниці довжини та співвідношення між ними. Задачі на кратне порівняння чисел. (№140-149, с.23-24)

 

17.

 

Діагностична робота 1. Повторення вивченого у 2 класі.

 

18.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Табличне множення і ділення

19.

 

Таблиця множення числа 2. Парні та непарні числа. Розв’язування задач за коротким записом. (№150-160, с.25-26)

 

20.

 

Ціле, половина або одна друга. Задачі на знаходження частини від числа. (№161-169, с.26-28)

 

21.

 

Таблиця множення числа 3. Третина або одна третя. Задачі на знаходження частини від числа. (№170-179, с.28-29)

 

22.

 

Заміни додавання множенням. Таблиця множення і ділення числа 4. Розв’язування задач. (№180-188, с.29-31)

 

23.

 

Застосування таблиці множення на 4. Знаходження невідомого множника. Час. Визначення часу за годинником. (№189-199, с.31-32)

 

24.

 

Застосування таблиці множення і ділення на 4. Четвертина, або чверть. Час. Як правильно вживати у мовленні частини одиниць часу. Квартал. (№200-212, с.32-34)

 

25.

 

Таблиця множення і ділення числа 5. Спрощення виразів й обчислення їх значення. Задачі на знаходження частини від числа. (№213-224, с.34-37)

 

26.

 

Робота з даними. Величини та одиниці їх вимірювання. Задачі на визначення тривалості подій. (№225-233, с.37-38)

 

27.

 

Обчислення буквених виразів. Відновлення рівностей. Задачі на визначення тривалості подій. (№234-244, с.38-40)

 

28.

 

Вирази, рівності, нерівності. Розв’язування рівнянь. Дії з іменованими числами. Задачі на визначення тривалості подій. (№245-255, с.40-42)

 

29.

 

Таблиця множення і ділення числа 6. Розв’язування рівнянь. (№256-265, с.42-43)

 

30.

 

Рівняння. Закріплення таблиці множення числа 6. Задачі із третім запитанням. Блок-схеми. (№266-274, с.43-45)

 

31.

 

Дії з іменованими числами. Рівняння. Розв’язування задач. (№275-283, с.45-47)

 

32.

 

Числовий відрізок. Задачі на знаходження суми. Робота з іменованими числами. Перетворення іменованих чисел. (№284-294, с.47-48)

 

33.

 

Таблиця множення і ділення числа 7. Робота з даними. Задачі на знаходження периметра. Самостійна робота (№295-305, с.48-50)

 

34.

 

Дії з іменованими числами. Математичні задачі та дослідження. Рівняння. (№306-314, с.51-52)

 

35.

 

Задачі на зведення до одиниці. Геометрична фігура. Точка. (№315-322, с.53-55)

 

36.

 

Заміна додавання множенням. Задачі на вміщення. (№323-332, с.55-56)

 

37.

 

Діагностична робота 2. Таблиця множення чисел 6 і 7 та ділення на 6 і 7.

 

38.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

39.

 

Таблиця множення і ділення числа 8. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування рівнянь. (№333-341, с.57-58

 

40.

 

Застосування таблиці множення і ділення на 8. Творчі задачі. Розв’язування рівнянь. (№342-351, с.58-60)

 

41.

 

Творча робота над задачами. Периметр трикутника. (№352-360, с.60-62)

 

42.

 

Таблиця множення і ділення числа 9. Робота з даними. Порівняння виразів. (№361-371, с.62-64)

 

43.

 

Дії з іменованими числами. Дослідження таблиці з даними. Розв’язування задач. (№372-381, с.64-66)

 

44.

 

Числовий відрізок. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними. (№382-390, с.67-68)

 

45.

 

Буквені вирази. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними. (№391-399, с.68-70)

 

46.

 

Знаходження частини від числа. Таблиця множення і ділення числа 10. (№400-409, с.70-71)

 

47.

 

Числовий відрізок. Розв’язок рівняння. Задачі на знаходження частини від числа. (№410-418, с.72-73)

 

48.

 

Переставний закон множення. Робота з даними. Задачі з буквеними даними. (№419-427, с.73-75)

 

49.

 

Дроби. Знаходження частини від числа. Розв’язування задач. (№428-437, с.75-77)

 

50.

 

Задачі на знаходження частини від числа. Задача на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота (№438-447, с.77-79)

 

51.

 

Знаходження частини від числа та числа за його частиною. (№448-456, с.79-80)

 

52.

 

Задачі на знаходження частини від числа та числа за його частиною. Розв’язування рівнянь. (№457-465, с.80-82)

 

53.

 

Розв’язування рівнянь та їх перевірка. Задачі з буквеними даними. (№466-474, с.82-83)

 

54.

 

Діагностична робота 3. Таблиця множення чисел 8 і 9 та ділення на 8 і 9.

 

55.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Нумерація трицифрових чисел

56.

 

Нумерація трицифрових чисел. Задачі з буквеними даними. (№475-487, с.84-86)

 

57.

 

Нумерація чисел в межах тисячі. Запис чисел в нумераційній таблиці. Порівняння чисел в межах тисячі. (№488-501, с.87-89)

 

58.

 

Порівняння чисел в межах тисячі. Назви розрядів. Буквені вирази. (№502-511, с.89-91)

 

59.

 

Грошові одиниці. Дії з іменованими числами. Числа третього розряду. (№512-523, с.91-94)

 

60.

 

Одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа. Робота з даними. Задачі на відстань. Дії з іменованими числами. (№524-535, с.94-96)

 

61.

 

Розрядні доданки трицифрових чисел. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на відстань. (№536-547, с.96-98)

 

62.

 

Співвідношення між одиницями маси. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. (№548-557, с.98-100)

 

63.

 

Сума розрядних доданків. Задачі геометричного змісту. (№558-569, с.100-102)

 

64.

 

Розрядні доданки. Складені сюжетні задачі. (№570-579, с.102-103)

 

65.

 

Лічба десятками, сотнями. Задачі на спільну роботу. (№580-589, с.104-105)

 

66.

 

Одиниці вимірювання часу. Рік. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення. (№590-597, с.105-108)

 

67.

 

Час за годинником. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. (№598-606, с.108-110)

 

68.

 

Числова пряма. Округлення до круглих чисел будь-якого розряду. Розв’язування задач. (№607-617, с.110-112)

 

69.

 

Округлення до сотень. Дії з іменованими числами. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку. (№618-627, с.112-113)

 

70.

 

Розв’язування нерівностей. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення. (№628-637, с.114-115)

 

71.

 

Розв’язування нерівностей. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. Самостійна робота. (№638-646, с.115-116)

 

72.

 

Коло. Радіус кола. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою. Задачі геометричного змісту. (№647-657, с.116-118)

 

73.

 

Буквені вирази. Задачі геометричного змісту. (№658-667, с.118-119)

 

74.

 

Діагностична робота 4. Нумерація трицифрових чисел.

 

75.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

76.

 

Задачі геометричного змісту. (№668-674, с.119-121)

 

77.

 

Узагальнення і систематизація. Додаткові завдання. (№1-4, с.122)

 

78.

 

Узагальнення і систематизація. Додаткові завдання. (№5-8, с.122-123)

 

79.

 

Узагальнення і систематизація. Додаткові завдання. (№9-12, с.123)

 

80.

 

Узагальнення і систематизація. Додаткові завдання. Підсумок за І семестр.(№13-19, с.123-124)

 

ІІ семестр

Додавання і віднімання в межах 1000. Усне додавання і віднімання

81.

 

Усне додавання і віднімання. Розкладання числа на розря­дні доданки. Розв’язування задач (№ 1-11).

 

82.

 

Обернена задача. Складання і розв’язування обернених задач. Обчислення виразів зі змінною (№ 12-24).

 

83.

 

Додавання виду 430 + 260. Розв’язування і порівняння задач. Складання і розв’язування обернених задач (№ 25-36).

 

84.

 

Різні способи додавання чисел виду 420 + 230. Обчислення виразів зі змінною. Складання і розв’язування обернених задач (№ 37-46).

 

85.

 

Віднімання виду 960 - 420. Розв’язування задач за допомо­гою блок-схеми. Розв’язування рівнянь (№ 47-58).

 

86.

 

Різні способи віднімання чисел виду 970 - 230. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач різними спо­собами (№ 59-66).

 

87.

 

Додавання виду 450 + 50. Перевірка віднімання дією дода­вання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№ 67-78).

 

88.

 

Віднімання виду 400 - 80. Порівняння виразу і числа. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№ 79-89).

 

89.

 

Додавання виду 260 + 370. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач за коротким записом і схемою (№ 90-101).

 

90.

 

Різні способи віднімання чисел виду 540 — 90. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома спосо­бами (№ 102-110).

 

91.

 

Коло. Радіус і діаметр кола. Розв’язування задач, складан­ням виразу (№ 111-121).

 

92.

 

Закріплення вивчених випадків додавання і віднімання. Дії з іменованими числами. Побудова кола. Розв’язування задач на визначення відстані (№ 122-130).

 

93.

 

Дії з іменованими числами. Обчислення виразів зі змін­ною. Розв’язування рівнянь і задач(№ 131-141).

 

94.

 

Діагностична робота 5. Додавання і віднімання в межах 1000. Усне додавання і віднімання

 

95.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Письмове додавання і віднімання

96.

 

Письмове додавання трицифрових чисел виду 124 + 222. Розв’язування задач із непрямим збільшенням числа (№ 142-152).

 

97.

 

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 563-441. Розв’язування задач (№ 153-162).

 

98.

 

Письмове віднімання трицифрових чисел та перевірка результатів двома способами. Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування задач (№ 163-172).

 

99.

 

Письмове додавання трицифрових чисел виду 137 + 256. Обчислення значень виразів на три дії. Розв’язування задач (№ 173—182).

 

100.

 

Письмове додавання трьох доданків. Робота з геометрич­ним матеріалом. Розв’язування задач (№ 183-191).

 

101.

 

Письмове додавання трицифрових чисел виду 268 + 295. Дії з іменованими числами. Визначення часу за годинни­ком. Розв’язування задач (№ 192-202).

 

102.

 

Розв’язування рівнянь. Знаходження розв’язків нерівнос­тей. Розв’язування задач на визначення відстані. Визна­чення часу за годинником (№ 203-212).

 

103.

 

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 354 -138. Розв’язування рівнянь і задач (№ 213-222).

 

104.

 

Перевірка додавання трицифрових чисел дією віднімання. Знаходження розв’язків нерівностей. Розв’язування задач (№ 223-231).

 

105.

 

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 623 - 347. Складання виразів і обчислення їх значень. Розв’язування задач (№ 232-240).

 

106.

 

Обчислення значень виразів на дві дії. Складання і розв’язування рівнянь. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач на визначення відстаней (№ 241-250).

 

107.

 

Діагностична робота 6. Письмове додавання і віднімання

 

108.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Множення і ділення в межах 1000

109.

 

Множення чисел 10 і 100. Порівняння виразів. Розв’язування задач (№ 251-262).

 

110.

 

Множення чисел на 10 і на 100. Ділення круглих чисел на 10 і на 100. Дециметр. Розв’язування рівнянь і задач (№ 263-276).

 

111.

 

Дії з іменованими числами. Обчислення значень виразів зі змінною. Робота з геометричним матеріалом. Розв’язування задач (№277-285).

 

112.

 

Множення круглих чисел. Множення виду 2 • 50. Розв’язування задач із зайвими даними (№ 286-297).

 

113.

 

Ділення круглих чисел виду 60 : 3, 600 : 3. Знаходження частини від числа. Периметр трикутника. Розв’язування задач (№ 298-309).

 

114.

 

Ділення круглих чисел виду 60 : ЗО, 900 : 300. Знаходжен­ня частини від числа. Розв’язування і порівняння задач. Робота з геометричним матеріалом (№ 310-318).

 

115.

 

Ділення числа на добуток. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач (№ 319-329).

 

116.

 

Ділення круглих чисел виду 800: 200. Дії з грошовими оди­ницями. Розв’язування і порівняння задач (№ 330-339).

 

117.

 

Множення суми на число. Складання і розв’язування задач за даними таблиці. Робота з діаграмою (№ 340-351).

 

118.

 

Множення чисел виду 15 • 3. Розв’язування рівнянь і за­дач. Робота з діаграмою (№ 352-362).

 

119.

 

Множення числа на суму. Обчислення значень виразів на кілька дій. Складання і розв’язування задач за малюнком і схемою (№ 363-372).

 

120.

 

Множення чисел виду 4'16. Обчислення значень виразів із буквами. Складання і розв’язування задач за таблицею (№ 373-383).

 

121.

 

Закріплення вивчених випадків множення. Порівняння виразів. Розв’язування і порівняння задач (№ 384-392).

 

122.

 

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язування задач (№ 393-400).

 

123.

 

Ділення суми на число. Розв’язування задач складанням виразу двома способами (№ 401-409).

 

124.

 

Ділення чисел виду 36: 3. Обчислення значень виразів зруч­ним способом. Розв’язування рівнянь і задач (№ 410-419).

 

125.

 

Складання і обчислення виразів. Рік. Календар.

Розв’язування задач (№.420-431).

 

126.

 

Ділення виду 42:3. Обчислення значення виразу із бук­вою. Розв’язування задач (№ 432-443).

 

127.

 

Перевірка ділення множенням. Складання і розв’язування задач (№ 444-453).

 

128.

 

Ділення виду 64:4. Складання і обчислення значення виразів. Розв’язування рівнянь і задач (№ 454-463).

 

129.

 

Складання і обчислення значення виразів за таблицею. Обчислення частки способом добору. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач (№ 464-473).

 

130.

 

Перевірка ділення множенням. Розв’язування нерівностей. Складання і розв’язування задач за таблицею (№ 474-483).

 

131.

 

Обчислення частки різними способами. Розв’язування рівнянь і задач (№ 484-494).

 

132.

 

Ділення з остачею. Складання виразів за числовим променем і таблицею множення. Розв’язування задач (№ 495-504).

 

133.

 

Ділення з остачею. Робота з числовим променем. Розв’язування задач (№ 505-514).

 

134.

 

Перевірка правильності ділення з остачею. Розв’язування задач (№ 515-523).

 

135.

 

Ділення з остачею. Складання і розв’язування нерівностей. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач (№ 524—533).

 

136.

 

Діагностична робота 7. Множення і ділення в межах 1000

 

137.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

138.

 

Повторення нумерації трицифрових чисел. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Розв’язування задач (№ 534-542).

 

139.

 

Повторення додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач (№N° 543-551).

 

140.

 

Повторення письмового віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Розв’язування задачі з буквеними даними (№ 552-559).

 

141.

 

Повторення вивчених випадків множення. Письмове мно­ження на одноцифрове число. Розв’язування задач (№ 560-573).

 

142.

 

Повторення вивчених випадків множення. Письмове мно­ження на одноцифрове число виду 102 • 3. Обчислення периметра трикутника. Розв’язування задач із буквеними даними (№ 574-585).

 

143.

 

Повторення множення на розрядні числа. Письмове мно­ження на розрядне число виду ІЗ • 60. Розв’язування нері­вностей (№ 586-596).

 

144.

 

Повторення ділення з остачею. Визначення часу за годин­ником. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач (№ 597-609).

 

145.

 

Повторення вивчених випадків ділення. Письмове ділення чисел виду 92 : 4. Розв’язування рівнянь і задач (№ 610- 619).

 

146.

 

Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові. Письмове ділення чисел виду 628: 4. Розв’язування рів­нянь і задач (№ 620-630).

 

147.

 

Повторення вивчених випадків ділення. Письмове ділення чисел виду 141 : 3. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач (№ 631-641).

 

148.

 

Повторення додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач. Перетворення іменованих чисел. Побудова прямокутника (№ 642-650).

 

149.

 

Повторення вивченого матеріалу. Складання і обчислення значення виразів. Доповнення нерівностей. Розв’язування задач (№ 651-658).

 

150.

 

Повторення вивченого матеріалу. Дії з іменованими чис­лами. Розв’язування задачі із двома запитаннями (№ 659-667).

 

151.

 

Повторення вивченого матеріалу. Дії з іменованими чис­лами. Складання і розв’язування задач. Робота з календа­рем (№ 668-675).

 

152.

 

Діагностична робота 8. Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

 

153.

 

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

154.

 

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№ 1-4, с. 124).

 

155.

 

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№ 5-7, с. 125).

 

156.

 

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№ 8-12, с. 126).

 

157.

 

Повторення вивченого матеріалу. Завдання з логічним навантаженням (№ 13-17, с. 127).

 

158.

 

Повторення вивченого матеріалу. Цікаві вправи (№ 679- 684, с. 95).

 

159.

 

*Резервний урок

 

160.

 

*Резервний урок

 

161.

 

*Резервний урок

 

162.

 

*Резервний урок

 

163.

 

*Резервний урок

 

164.

 

*Резервний урок

 

165.

 

*Резервний урок

 

166.

 

*Резервний урок

 

167.

 

*Резервний урок

 

168.

 

*Резервний урок

 

169.

 

*Резервний урок

 

170.

 

*Резервний урок

 

171.

 

*Резервний урок

 

172.

 

*Резервний урок

 

173.

 

*Резервний урок

 

174.

 

*Резервний урок

 

175.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.