Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 4 класу за Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№030 - Орієнтування на місцевості

Мета: закріпити знання учнів про основні та проміжні сторони горизонту; формувати поняття компас, формувати вміння користуватися компасом для визначення сторін горизонту, розвивати просторові уявлення, мовлення, мислення; виховувати пізнавальний інтерес.

№031 - Що таке план і масштаб

Мета: формувати в учнів уявлення про план і масштаб, учити креслити план місцевості, користуючись умовними знаками; розвивати спостережливість, діалогічне і монологічне мовлення, пізнавальну активність; удосконалювати уміння роботи в парах, групах; виховувати інтерес до уроків природознавства.

№032 - План місцевості

Мета: сформувати уявлення про план, масштаб, план місцевості, умовні позначки; формувати вміння користуватися умовними позначками, масштабом, навчити читати план місцевості; виховувати самостійність та любов до природи.

№033 - Способи зображення поверхні Землі: глобус, карта

Мета: ознайомити учнів зі способами зображення Землі формувати первинні знання про особливості зображення Землі на глобусі розвивати вміння пояснювати різницю між зображеннями земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофото - і космічних знімках.

№034 - Способи зображення поверхні Землі: глобус, карта.

Мета: формувати уявлення про поняття “географічна карта”; уміння читати карту, використовуючи умовні позначення; розвивати спостережливість; виховувати прагнення використовувати одержані знання та вміння в практичній діяльності.

№035 - Погода. Прогноз погоди

Мета: дати учням поняття про погоду та її складові елементи; вчити спостерігати за погодою свого краю, ознайомити з народними прикметами передбачення погоди; формувати в учнів уявлення про термометр, ознайомити з будовою термометра, формувати знання про температуру повітря; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№036 - Погода. Прогноз погоди

Мета: дати визначення "вітер"; формувати знання атмосферний тиск, про причини утворення вітру; познайомити із основними характеристиками вітру; актуалізувати знання про напрямки вітру; розглянути види вітрів; розвивати навички аналізувати розу вітрів поглиблювати знання учнів про природні явища; формувати вміння робити висновки; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи

№037 - Погода. Прогноз погоди

Мета: допомогти учням засвоїти, що таке погода, які є показники погоди. Ознайомити з приладами, за допомогою яких визначають або прогнозують погоду. Ознайомимося з роботою метеорологічної служби. Розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№038 - Природні зони Землі

Мета: формувати уявлення учнів про природні зони Землі; розкрити причину різноманітності їх природи, ознайомити з природними зонами України; показати залежність між неживою природою та живими організмами; виховувати бережне ставлення до природи, естетичні почуття, розвивати спостережливість, мислення.

№039 - Природні зони Землі

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з природними зонами Землі; розкрити причину різноманітності їх природи, ознайомити з природними зонами України; показати залежність між неживою природою та живими організмами; виховувати бережне ставлення до природи, естетичні почуття, розвивати спостережливість, мислення.

№040 - Материки Землі. Особливості природи материків

Мета: навчати учнів користуватися картою; ознайомити з поняттями «материки»; учити показувати на карті материки; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань. ознайомити учнів з особливостями природи Євразії; сформувати знання про географічне положення Євразії; поглибити навички роботи учнів із фізичною картою, розвивати просторову уяву, вміння працювати з картою півкуль; виховувати пізнавальний інтерес.

№041 - Материки Землі. Особливості природи материків

Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Африки; розвивати просторову уяву, вміння працювати із картою півкуль та контурними картами; удосконалюватиме вміння роботи в парах, групах, виконувати самостійні, пошукові роботи; розвиватиме допитливість, спостережливість, пам'ять, увагу, мислення, діалогічне та монологічне мовлення; виховуватиме інтерес до вивчення природознавства.