Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 4 класу за Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№088 - Рослинництво в рідному краї

Мета: ознайомити учнів із рослинництвом як галуззю народного господарства; формувати поняття про головні зернові рослини та їх зовнішній вигляд, технічні й овочеві культури; пояснити значення рослинництва в житті людини. Розвивати логічне мислення, мовлення, увагу, уяву. Виховувати любов до праці та природи, повагу до праці інших, патріотизм.

№089 - Рослинництво в рідному краї.

Мета: ознайомити учнів із рослинництвом як галуззю народного господарства; формувати поняття про овочеві культури; пояснити значення рослинництва в житті людини. Розвивати логічне мислення, мовлення, увагу, уяву. Виховувати любов до праці та природи, повагу до праці інших, патріотизм.

№090 - Тваринництво в рідному краї

Мета: формувати поняття про тваринництво як галузь сільського господарства; дати знання про галузі тваринництва; розкрити їх значення для людини; виховувати патріотичне ставлення до землі рідного краю, любов до України, пошану до людей та їхньої праці.

№091 - Господарська діяльність у твоєму краї

Мета: ознайомити учнів із галузями господарської діяльності Україна та рідного краю; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи, любов до рідної землі.

№092-94 - Повторення вивченого з розділу «Людина і природа»

Мета: узагальнити знання учнів за розділом «Людина і природа»; нагадати дітям галузі сільського господарства, та господарську діяльність України; розвивати спостережливість; учити не бути байдужим до рідного краю; виховувати шанобливе ставлення до природи.

№095 - Таємниці географічних назв

Мета: розкрити роль географічних назв в історичній науці; показати роль імен та назв в історії, опрацювати легенди про походження географічних назв; продовжити формування навичок роботи з історичною картою; формувати новий понятійний апарат; розвивати просторові вміння, робити елементарні узагальнення; зацікавити учнів таємницями, які приховані в географічних назвах та виховувати повагу до історії рідного краю.

№096-97 - Культурна спадщина народу

Мета: ознайомити учнів з деякими пам’ятками культури нашої Батьківщини, вчити відрізняти їх між собою, вчити дітей усвідомлювати себе громадянином, патріотом України, висловлювати почуття гордості за свою Батьківщину; спонукати до дослідницької та пошукової роботи; розвивати активне пізнавальне ставлення до природного та соціального оточення; виховувати почуття любові та поваги до рідної землі, шанобливе ставлення до його традицій; прищеплювати бережливе ставлення до культурного багатства України.

№098 - Земля — спільний дім для всіх людей. Охорона природи в Україні.

Мета: узагальнити знання про турботливе ставлення до природи, ознайомити учнів з чинниками природи, їх впливом на здоров’я людей; вказати на безпечну взаємодію людини і природи; пояснити, яким небезпечним для довкілля може бути необережне поводження з природою. Виховувати повагу та бережне ставлення до довкілля.

№099-100 - Земля – спільний дім для всіх людей. Охорона природи в Україні. Проєкт-дослідження «Екологічний календар»

Мета: ознайомити учнів з заповідниками України; формувати знання про цілі створення заповідників, узагальнити знання про значення природи в житті людини та їхній вплив на довкілля; розвивати спостережливість, вміння порівнювати і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати почуття стурбованості за сучасний стан природи, дбайливе ставлення до неї.