Каталог матеріалів

Українська мова. 2 клас. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

№001 - Вступ до теми. Звуко-буквений склад слова. Аналізую звуковий склад слова. Поняття про звук як елемент людсь­кої мови. Складання речень.

Мета: Закріплювати знання учнів про звуки; про те, що слова складаються зі звуків. Формувати поняття про звук як елемент людської мови. Розвивати увагу та спостережливість, навички звукового аналізу слів. Виховувати інтерес до навчання; до природи

№002 - Аналізую звуко-буквений склад слова. Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Навчальний діалог.

Мета: закріплювати вміння учнів пра­вильно виконувати звуко-буквений аналіз слів, розріз­няти на слух, закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; акцентувати увагу на понятті писемного знаку котрий позначає звук; розширювати словниковий запас школярів; розвивати фонематичний слух, уваж­ність; виховувати повагу до народних символів України; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№003 - Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Мета: поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів; удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів; розширювати словниковий запас школярів; розвивати фонематичний слух, уваж­ність; виховувати повагу до народних символів України; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№004 - Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Мета: ознайомити учнів із етикетними формами спілкування; закріплювати вміння виділяти звертання та добирати слова близькі за значенням; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№005 - Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звука­ми в кінці слова і складу.

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної вимови, збагачувати словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

№006 - Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апостро­фом.

Мета: повторити й систематизувати знання, здобуті в початкових класах та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом, розширювати словниковий запас; розвивати увагу, зв’язне мовлення, творчу думку, спостережливість, навички самостійної роботи, орфографічну грамотність; виховувати наполегливість у роботі, цікавість до слова, охайність, повагу до національної культури, впевненість у собі.

№007 - Наголос. Навчаюся правильно наголошувати слова

Мета: формувати в учнів уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу у слові; вчити учнів вимовляти слово так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах). Розвивати пам'ять та увагу. Виховувати любов до природи рідного краю; до української поезії

№008 - Експериментую з наголосом. Визначення наголосу в сло­вах. Складання речень.

Мета: Поглибити знання учнів щодо складуй наголосу, удосконалювати вміння ділити слова на склади, ділити на наголошені й ненаголошені; виробити в учнів комунікативнімовні компетенції; на основі опорних конспектів розвивати уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник; підвищувати мовленнєву культуру учнів; виховувати інтерес до результатів власної праці.

№009 - Поділ слів на склади. Навчаюся ділити слова на склади.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади, упорядковувати граматичний лад мовлення, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма; збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№010 - Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно пере­носити слова.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади для переносу, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма; збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№011 - Розвиток зв’язного мовлення. Роль наголосу

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння визначати місце наголосу в словах; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№012 - Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно пере­носити слова.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади для переносу, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма; збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.