Каталог матеріалів

Урок №6 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апостро­фом.

Безкоштовно

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №6. Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апостро­фом.

Мета: повторити й систематизувати знання, здобуті в початкових класах та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом, розширювати словниковий запас; розвивати увагу, зв’язне мовлення, творчу думку, спостережливість, навички самостійної роботи, орфографічну грамотність; виховувати наполегливість у роботі, цікавість до слова, охайність, повагу до національної культури, впевненість у собі.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд7. Відгадайте загадку Дмитра Білоуса. Вимовте звуки і назвіть букви у виділеному слові.

Слайд8. Після яких букв і перед якими буквами ставиться апостроф?

Слайд9-14. Пригадуємо та читаємо разом.

Слайд5. Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по 2 звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]. Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.

Слайд16. Відгадай загадки. Назви слова-відгадки. Випиши 2-3 слова з апострофом. Поясни написання цих слів.

Слайд17. Запишіть слова-відгадки. Чому в слові бур’ян є апостроф, а в цих словах немає?

Слайд18. Фізкультхвилинка.

Слайд19. Прочитай речення. Поясни написання виділених слів.

Слайд20. Спиши друге речення. Побудуй звукову схему слова дзьоб.

Слайд21-29. Запиши слова, ставлячи апостроф, де це потрібно.

Слайд30. Перевіряємо.

Слайд31. Рухлива вправа.

Слайд32. Замініть виділені слова і запишіть за зразком. Поясніть уживання апострофа.

Слайд33. Прочитай вірш Тамари Коломієць. Випиши з нього слова з апострофом.

Слайд34. Надія Красоткіна – Надвечір’я.

Слайд35. Замініть виділені слова словами з довідки і запишіть речення. Поясніть уживання апострофа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні