Каталог матеріалів

Урок №11 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Розвиток зв’язного мовлення. Спостерігаю за роллю наголосу.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №11. Розвиток зв’язного мовлення. Спостерігаю за роллю наголосу.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння визначати місце наголосу в словах; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Прочитайте віршовані рядки і спишіть їх. Підкресли слова з наголосом на другому складі?

Слайд9. Доповни речення. Запиши їх. Постав наголос у записаних словах.

Слайд10. Поміркуй, якою є українська мова. Утвори від поданих слів нові, які відповідали б на питання яка? Запиши їх і постав наголос. Перевір наголошування слів за словником.

Слайд11-15. Слово про слово.

Слайд16. Усно склади речення за зразком.

Слайд17. Допиши речення, уставляючи потрібні за змістом слова. Перевір їх написання за словником. Постав наголос у записаних словах.

Слайд18. Дізнайся про таємні слова алфавіт.

Слайд19. Фізкультхвилинка.

Слайд20-21. Прочитай слова. Запиши їх в такій послідовності: спочатку – з наголосом на першому складі, а потім – на другому, і нарешті – на третьому.

Слайд22-23. Попрацюй зі словником. Запиши подані слова, розподіляючи за групами: слова. які мають різні наголоси, але одна́кове значення; слова, значення яких розрізняються наголосом.

Слайд24. Рухлива вправа.

Слайд25-27. Прочитай математичні вирази різними способами. Скористайся підказкою.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні