Каталог матеріалів

Українська мова. 2 клас. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№027 - Вступ до теми. Слова — назви предметів (іменники). Навча­юся визначати слова — назви предметів.

Мета: ознайомити дітей зі словами, які означають назви предметів, розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати бережне ставлення до шкільного приладдя.

№028 - Навчаюся добирати іменники. Доповнення вірша

Мета: вдосконалювати навички роботи зі словами, які означають назви предметів, розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати бережне ставлення до шкільного приладдя.

№029 - Розрізняю слова, які відповідають на питання хто? що?

Мета: закріплювати знання учнів про слово як одиницю мови і мовлення; учити школярів спостерігати за лексичним значенням слова ; формувати в учнів уміння розрізняти предмет і слово як його назву, ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; розвивати спостережливість; виховувати любов до рідної мови.

№030 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Складання речень.

Мета: ознайомити учнів про значення іменників на основі дослідження власних і загальних назв, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати різні категорії іменників у власних висловлюваннях, розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; виховувати інтерес та любов до навколишнього світу, до рідного краю.

№031 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви.

Мета: продовжувати знайомити учнів про значення іменників на основі дослідження власних і загальних назв, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати різні категорії іменників у власних висловлюваннях, розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; виховувати інтерес та любов до навколишнього світу, до рідного краю.

№032 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь будувати діалог.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння будувати конструктивний діалог; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№033 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви

Мета: навчити учнів розрізняти поняття: ім’я, по батькові, прізвище. Засвоїти правила написання імен, по батькові, прізвищ людей з великої літери. Познайомити з утворенням слів по батькові. Збагатити лексичний запас учнів. Розвивати увагу, логічне мислення дітей. Формувати спостережливість, пізнавальний інтерес. Виховувати повагу до видатних людей України.

№034 - Навчаюся писати клички тварин. Доповнення речень.

Мета: навчити учнів розрізняти клички та назви тварин. Засвоїти правила написання кличок тварин з великої літери. Збагатити лексичний запас учнів. Розвивати увагу, логічне мислення дітей. Формувати спостережливість, пізнавальний інтерес. Виховувати повагу до видатних людей України.

№035 - Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір. Написання адреси. Складання усної розповіді.

Мета: ознайомити учнів з написанням слів з великої букви назви міст, сіл, вулиць, річок на основі дослідження; вчити знаходити назви у тексті і пояснювати їхнє написання; збагачувати словник дітей; розвивати зв’язне мовлення, вміння працювати з книгою, робити висновки; виховувати любов до рідного краю, бажання вчитися.

№036 - Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато»

Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?» (істоти – неістоти); формувати вміння змінювати іменники за зразком «один-багато»; розвивати мовлення, здатність аналізувати та творчо мислити; виховувати почуття

№037 - Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато».

Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?» (істоти – неістоти); формувати вміння змінювати іменники за зразком «один-багато»; розвивати мовлення, здатність аналізувати та творчо мислити; виховувати почуття

№038 - Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Навчальний діалог

Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?» (істоти – неістоти); формувати вміння складати речення з іменниками та будувати діалог відповідно запропонованої ситуації; розвивати мовлення, здатність аналізувати та творчо мислити; виховувати почуття