Каталог матеріалів

Українська мова. 2 клас. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№013 - Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із буквосполученнями «дж», «дз» та апострофом.

Мета: розвивати вміння розрізняти в слові кількість складів за кількістю голосних, враховувати переніс слів з буквосполученнями «дж», «дз»; виховувати любов до рідної мови; удосконалювати навички письма; збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№014 - Алфавіт. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про звуковий склад слова; розвивати уміння розпізнавати звук і букву; формувати уявлення про роль звуків у розпізнаванні лексичного значення слів; повторити алфавіт; формувати вміння користуватись словником, підручником, зв’язно висловлюватись; сприяти виховуванню пильності до рідного слова.

№015 - 016 - Навчаюся користуватися алфавітом. Робота зі словниками. Навчальний діалог.

Мета: продовжувати формувати уявлення про роль звуків у розпізнаванні лексичного значення слів; вдосконалювати навички роботи з алфавітом; уточнювати уявлення дітей про слово, як мовну одиницю; ознайомити зі словниками як одним із видів довідкової літератури ; навчити користуватися словниками; виховувати толерантне ставлення до учнів з особливими освітніми потребами, інтерес до вивчення рідної мови, логічне мислення дітей.

№017 - Вступ до теми. Близькі за значенням слова. Розпізнаю близькі за значенням слова. Складання речень.

Мета: дати учням уявлення про слова, близькі за значенням; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№018 - Розвиток зв’язного мовлення. Користуюся орфографічним словником.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№019 - Протилежні за значенням слова. Розпізнаю протилежні за значенням слова. Складання речень.

Мета: дати учням уявлення про слова, протилежні за значенням; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№020 - Розподіляю слова на групи. Робота з тлумачним словни­ком. Навчальний діалог

Мета: розвивати навички визначення подібних за значенням слів та протилежним, навчати розподіляти їх на групи, удосконалювати навички роботи з тлумачним словником; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№021 - Слова із прямим і переносним значенням. Розрізняю пряме і переносне значення слова. Складання речень.

Мета: формувати в учнів уявлення про пряме і переносне значення слів; спостерігати за вживанням їх у прямому і переносному значенні; удосконалювати орфоепічні навички; розвивати навички учнів зв’язного висловлювання своєї думки; виховувати пізнавальний інтерес.

№022 - Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних слів. Складання речень.

Мета: формувати поняття про багатозначність слів в українській мові, тренувати вміння правильно вживати багатозначні слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№023 - Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог. Складання речень

Мета: вдосконалювати навички доречно виживати слова в мовленні, тренувати вміння правильно вживати слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№024 - Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог.

Мета: вдосконалювати навички доречно виживати слова в мовленні, тренувати вміння правильно вживати слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№025 - 026 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь розповідати казки.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння розповідати казки, розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;