Каталог матеріалів

Українська мова. 2 клас. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№103 - Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. На­писання розповіді про друга/подругу

Мета: удосконалювати вміння учнів орієнтуватись у звукових моделях слів та пояснювати їх, навчати створювати висловлювання на відому тему; учити дітей роз­пізнавати слова — назви ознак, добирати їх та ста­вити запитання до них; розвивати усне мовлення; фор­мувати в класі добрі, дружні взаємини.

№104 - Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. Навча­льний діалог

Мета: навчати створювати висловлювання на відому тему, продовжувати діалог; розвивати усне мовлення; виховувати любов до природи, формувати екологічну свідомість учнів.

№105 - Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти

Мета: навчати перевіряти готові тексти, відшукувати в них недоліки у вигляді повторень та вдосконалювати текст; розвивати вміння працювати за підручником; усне мовлення та каліграфічні навички; виховувати любов до природи, толерантність і повагу до однокласників.

№106 - Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти

Мета: навчати перевіряти готові тексти, відшукувати в них недоліки у вигляді повторень та вдосконалювати текст; розвивати вміння працювати за підручником; усне мовлення та каліграфічні навички; виховувати любов до природи, толерантність і повагу до однокласників.

№107 - Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти

Мета: навчати перевіряти готові тексти, відшукувати в них недоліки у вигляді повторень та вдосконалювати текст; розвивати вміння працювати за підручником; усне мовлення та каліграфічні навички; виховувати любов до природи, толерантність і повагу до однокласників.

№108 - Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Текст»

Мета: закріпити знання учнів із теми «Текст»; удосконалити практичні навички з впорядкування тексту, його вдосконалення; розвивати вміння встановлювати межі речення, критичне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності, компетентність у природничих науках; виховувати зацікавленість до історії козацтва.

№109 - Розвиток зв'язного мовлення. Що я знаю про комп’ютер?

Мета: навчати учнів складати запрошення й привітання котрі можна надіслати через мережу Інтернет, збагачувати знання про комп’ютер, розвивати вміння будувати розповідь на задану тему, пізнавальний інтерес, допитливість, зв’язне мовлення, увагу; збагачувати словниковий запас; виховувати навички спілкування через мережу Інтернет;

№110 - Повторення навчального матеріалу за рік

Мета: актуалізувати знання учнів з вивчених тем за рік; удосконалювати практичні навички побудови звукових схем слів, визначення іменників, прикметників, дієслів та службових слів за поданим текстом; розвивати вміння встановлювати межі речення, критичне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності, компетентність у природничих науках; виховувати повагу до оточуючих.