Каталог матеріалів

Урок №108 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Текст»

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №108. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Текст».

Мета: закріпити знання учнів із теми «Текст»; удосконалити практичні навички з впорядкування тексту, його вдосконалення; розвивати вміння встановлювати межі речення, критичне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності, компетентність у природничих науках; виховувати зацікавленість до історії козацтва.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд15. Прочитай речення. Розташуй їх так, щоб утворився текст. Звертай увагу на виділені слова.

Слайд16. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Слайд17. Фізкультхвилинка.

Слайд18. Прочитай текст. Добери і запиши до нього заголовок.

Слайд13. Прочитай речення. Доведи, що це текст. Добери до нього заголовок і запиши його.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні