Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2019)» для 2 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Звуки і букви

1.                       

 

Вступ до теми. Звуко-буквений склад слова. Аналізую звуковий склад слова. Поняття про звук як елемент людсь­кої мови. Складання речень (с. 4-5, впр. 1-4).

 

2.

 

Аналізую звуко-буквений склад слова. Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Навчальний діалог (с. 6-7, впр. 5-6).

 

3.

 

Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах (с. 8-9, впр. 7-11).

 

4.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

5.

 

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звука­ми в кінці слова і складу (с. 10-11, впр. 1-4).

 

6.

 

Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апостро­фом (с. 12-13, впр. 1-5).

 

7.

 

Наголос. Навчаюся правильно наголошувати слова (с. 14- 15, впр. 1-5).

 

8.

 

Експериментую з наголосом. Визначення наголосу в сло­вах. Складання речень (с. 16-17, впр. 6-11).

 

9.

 

Поділ слів на склади. Навчаюся ділити слова на склади (с. 18-19, впр. 1-6).

 

10.

 

Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно пере­носити слова (с. 20-21, впр. 1-3).

 

11.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

12.

 

Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із буквами й, ь та буквосполученнями «йо», «ьо» в середині (с. 22-23, впр. 4-6).

 

13.

 

Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із буквосполученнями «дж», «дз» та апострофом (с. 24-25, впр. 4-6).

 

14.

 

Алфавіт. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом (с. 26-27, впр. 1-5).

 

15.

 

Навчаюся користуватися алфавітом. Робота зі словниками. Навчальний діалог (с. 28-29, впр. 6-11).

 

16.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Звуки і букви».

 

Слово. Значення слова

17.

 

Вступ до теми. Близькі за значенням слова. Розпізнаю близькі за значенням слова. Складання речень (с. 30-33, впр. 1-5).

 

18.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

19.

 

Протилежні за значенням слова. Розпізнаю протилежні за значенням слова. Складання речень (с. 34-35, впр. 1-5).

 

20.

 

Розподіляю слова на групи. Робота з тлумачним словни­ком. Навчальний діалог (с. 36-37, впр. 6-8).

 

21.

 

Слова із прямим і переносним значенням. Розрізняю пряме і переносне значення слова. Складання речень (с. 38-39, впр. 1-3).

 

22.

 

Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних слів. Складання речень (с. 40-41, впр. 1-3).

 

23.

 

Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог. Складання речень (с. 42-43, впр. 4-6).

 

24.

 

Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог (с. 44, впр. 7-8).

 

25.

 

Розвиток зв 'язного мовлення.

 

26.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слово. Значення слова».

 

27.

 

Вступ до теми. Слова — назви предметів (іменники). Навча­юся визначати слова — назви предметів (с. 45-47, впр. 1-3).

 

28.

 

Навчаюся добирати іменники. Доповнення вірша (с. 48-49, впр. 4-7).

 

29.

 

Розрізняю слова, які відповідають на питання хто? що? (с. 50-51, впр. 8-11).

 

30.

 

Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Складання речень (с. 52-53, впр. 12-14).

 

31.

 

Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви (с. 54-55, впр. 15-19).

 

32.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

33.

 

Навчаюся писати імена, по батькові, прізвища. Доповнен­ня речень (с. 56-57, впр. 20-22).

 

34.

 

Навчаюся писати клички тварин. Доповнення речень

(с. 58-59, впр. 23-27).

 

35.

 

Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір. Написання адреси. Складання усної розповіді (с. 60-61, впр. 28-31).

 

36.

 

Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато» (с. 62-63, впр. 32-35).

 

37.

 

Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато» (с. 64-65, впр. 36-39).

 

38.

 

Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Навчальний діалог (с. 66-67, впр. 40-43).

 

39.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

40.

 

Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Відгадування загадок (с. 68, впр. 44-46).

 

41.

 

Навчаюся вживати іменники в мовленні. Доповнення вір­ша. Навчальний діалог (с. 69, впр. 47-48).

 

42.

 

Слова — назви ознак предметів (прикметники). Навчаюся визначати слова— назви ознак предметів (с. 70-71, впр. 1-3).

 

43.

 

Навчаюся добирати прикметники. Складання речень. На­вчальний діалог (с. 72-73, впр. 4-7).

 

44.

 

Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками. Доповнення вірша (с. 74-75, впр. 8-12).

 

45.

 

Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання речень за запитаннями (с. 76, впр. 13-14).

 

46.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

47.

 

Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання словесного портрету (с. 77, впр. 15-16).

 

48.

 

Слова — назви дій предметів (дієслова). Навчаюся визначати слова — назви дій предметів (с. 78-79, впр. 1-4).

 

49.

 

Навчаюся складати речення з дієсловами. Навчальний діалог (с. 80-81, впр. 5-8).

 

50.

 

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення ре­чень. Навчальний діалог (с. 82-83, впр. 9-12).

 

51.

 

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Робота з деформо­ваним текстом. Інсценізація діалогу (с. 84-85, впр. 13-15).

 

52.

 

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Листівка. Скла­дання вітання до Нового року. Навчальний діалог (с. 85, впр. 16).

 

53.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

54.

 

*Резервний урок.

 

55.

 

*Резервний урок.

 

56.

 

*Резервний урок.

 

ІІ семестр

Слова — назви чисел (числівники)

57.

 

Навчаюся визначати слова, які називають числа. Навчаль­ний діалог (с. 86-87, впр. 1—4).

 

58.

 

Навчаюся добирати числівники. Складання розповіді про свій талант (с. 88-89, впр. 5-6).

 

59.

 

Навчаюся добирати числівники. Складання речень із числі­вниками. Ребуси (с. 88-89, впр. 7-8).

 

60.

 

Розвиток зв ’явного мовлення. Навчаюсь складати розповідь за малюнком.

 

61.

 

Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками (с. 90-91, впр. 9-11).

 

62.

 

Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками. Правильне наголошування числівників. Визначення часу за годинником (с. 90-91, впр. 12-14).

 

63.

 

Навчаюся вживати числівники в мовленні. Складання зага­док (с. 92-93, впр. 15-19).

 

64.

 

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і чис­лівники в мовленні (с. 94-95, впр. 20-24).

 

65.

 

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Складання задачі (с. 96-97, впр. 25-27).

 

66.

 

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Утворення словосполучень. Навчальний діалог (с. 96-97, впр. 28-29).

 

67.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слова — назви чисел (числівники)».

 

Службові слова

68.

 

Навчаюся визначати в реченні службові слова і писати їх окремо від інших слів (с. 98-99, впр. 1-4).

 

69.

 

Навчаюся вживати службові слова в мовленні. Складання речень (с. 100, впр. 5-7).

 

70.

 

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, чис­лівники і службові слова в мовленні. Навчальний діалог (с. 101-102, впр. 8-11).

 

71.

 

Розвиток зв ’язного мовлення. Використовую службові слова.

 

72.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Службові слова».

 

Речення

73.

 

Вступ до теми. Навчаюся розпізнавати речення за його основними ознаками (с. 103-105, впр. 1-4).

 

74.

 

Розвиток зв ’язного мовлення. Навчаюсь складати розповідь на основі спостережень.

 

75.

 

Види речень за метою висловлювання. Навчаюся правиль­но відтворювати інтонацію розповідних речень (с. 106-107, впр. 1-5).

 

76.

 

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію питальних речень. Навчальний діалог (с. 108-109, впр. 6-8).

 

77.

 

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію спонукаль­них речень. Навчальний діалог (с. 110-111, впр. 9-12).

 

78.

 

Навчаюся складати розповідні, питальні і спонукальні ре­чення. Навчальний діалог (с. 112-113, впр. 13-16).

 

79.

 

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (роз­повідних і питальних). Складання казки «Як Сонце і Крига хотіли подружитися» (с. 114-115, впр. 17-19).

 

80.

 

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (спо­нукальних). Складання казки про розділові знаки (с. 114- 115, впр. 20-21).

 

81.

 

Розвиток зв 'язного мовлення. Відвідаємо театр.

 

82.

 

Навчаюся складати різні за інтонацією речення (с. 116, впр. 22-24).

 

83.

 

Навчаюся поширювати речення словами за поданими пи­таннями (с. 117, впр. 25-26).

 

84.

 

Навчаюся складати речення за малюнками. Читання в осо­бах (с. 118-119, вир. 27-29).

 

85.

 

Навчаюся складати речення за малюнками. Навчальний діалог (с. 119-120, впр. 30-33).

 

86.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Речення».

 

Текст

87.

 

Вступ до теми. Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками (с. 121-123, впр. 1-4).

 

88.

 

Розвиток зв 'язного мовлення. Навчаюсь складати розповідь на основі власного досвіду.

 

89.

 

Будова тексту. Навчаюся визначати частини тексту. Навча­льне аудіювання (с. 124-125, впр. 1-3).

 

90.

 

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст (с. 126, впр. 4-5).

 

91.

 

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст (с. 127, впр. 6-7).

 

92.

 

Типи текстів. Навчаюся розрізняти текст-розповідь. Скла­дання усної розповіді (с. 128-129, впр. 1-4).

 

93.

 

Навчаюся розрізняти текст-опис. Складання питальних речень до тексту (с. 130, впр. 5-6).

 

94.

 

Навчаюся розрізняти текст-опис. Складання усного опису орла беркута. Написання відповідей на запитання, корис­туючись текстом (с. 131, впр. 7-8).

 

95.

 

Розвиток зв ’язного мовлення. Навчаюсь складати розповідь за поданим початком.

 

96.

 

Навчаюся складати текст за ілюстрацією. Робота з дефор­мованим текстом (с. 132, впр. 9-10).

 

97.

 

Навчаюся складати текст за серією малюнків (с. 133-134, впр. 11-14).

 

98.

 

Навчаюся складати текст за малюнком і запитаннями (с. 134-135, впр. 15-16).

 

99.

 

Навчаюся складати текст про події із власного життя (с. 136, впр. 17-18).

 

100.

 

Навчаюся складати текст про події із власного життя (с. 137, впр. 19-20).

 

101.

 

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. На­писання розповіді про усмішку (с. 138, впр. 21-22).

 

102.

 

Розвиток зв ’язного мовлення. Навчаюсь складати загадки.

 

103.

 

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. На­писання розповіді про друга / подругу (с. 139, впр. 23).

 

104.

 

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. Навча­льний діалог (с. 139, впр. 24).

 

105.

 

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти (с. 140, впр. 25-26).

 

106.

 

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти (с. 141, впр. 27).

 

107.

 

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти (с. 141, впр. 28).

 

108.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Текст».

 

109.

 

Розвиток зв ’язного мовлення. Що я знаю про комп’ютер?

 

110.

 

Повторення вивченого за рік (с. 142, впр. 1—2).

 

111.

 

*Резервний урок.

 

112.

 

*Резервний урок.

 

113.

 

*Резервний урок.

 

114.

 

*Резервний урок.

 

115.

 

*Резервний урок.

 

116.

 

Розвиток зв 'язного мовлення.

 

117.

 

*Резервний урок.

 

118.

 

*Резервний урок.

 

119.

 

*Резервний урок.

 

120.

 

*Резервний урок.

 

121.

 

*Резервний урок.

 

122.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.