Каталог матеріалів

Українська мова. 2 клас. Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№051 - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Робота з деформо­ваним текстом. Інсценізація діалогу

Мета: продовжувати формувати вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№052 - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Листівка. Скла­дання вітання до Нового року. Навчальний діалог.

Мета: закріпити вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; навчити складати вітальні листівки до Нового року розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№053 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь складати розповідь.

Мета: навчати учнів складати розповідь за сюжетним малюнком; збагатити словниковий запас учнів новими словами; розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення учнів; виховувати мовленнєву культуру.

№057 - Навчаюся визначати слова, які називають числа. Навчаль­ний діалог

Мета: ознайомити учнів з поняттям числівника; формувати навички встановлювати взаємозв'язки в мові, уміння уточнювати інформацію; розвивати інтерес до навколишнього світу.

№058 - Навчаюся добирати числівники. Складання розповіді про свій талант

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з числівниками та їхньою роллю в житті кожної людини; формувати навички встановлювати взаємозв'язки в мові, уміння уточнювати інформацію; розвивати інтерес до навколишнього світу.

№059 - Навчаюся добирати числівники. Складання речень із числівниками. Ребуси.

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з числівниками та їхньою роллю в житті кожної людини; формувати навички складання речень із числівниками; розвивати логічне мислення за допомогою ребусів.

№060 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь складати розповідь за малюнком.

Мета: навчати учнів складати розповідь за сюжетним малюнком; збагатити словниковий запас учнів новими словами; розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення учнів; виховувати мовленнєву культуру та дбайливе ставлення до пернатих друзів.

№061 - Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з числівниками та їхньою роллю в житті кожної людини; формувати навички складання речень із числівниками; розвивати логічне мислення.

№062 - Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками. Правильне наголошування числівників.

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з числівниками та їхньою роллю в житті кожної людини; з правильним наголошуванням числівників; формувати навички визначення часу за годинником; розвивати логічне мислення.

№063 - Навчаюся вживати числівники в мовленні. Складання загадок.

Мета: продовжувати формувати навички вживання числівників в мовленні; розвивати логічне мислення творчим шляхом – складанням загадок; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№064 - Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні

Мета: актуалізувати знання учнів про іменник, прикметник, дієслово й числівник; акцентувати роль вивчених частини мови у повсякденному житті; розвивати логічне мислення; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№065 - Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Складання задачі.

Мета: закріпити знання про слово, як одиницю мови і мовлення. Учити школярів спостерігати за лексичним значенням слова; формувати в учнів уміння розрізняти слова за значенням та питаннями; поглиблювати знання учнів про слова — назви предметів; розвивати вміння ставити питання до слів, розвивати спостережливість, увагу; виховувати працелюбність.