Каталог матеріалів

Урок №64 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №64. Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні.

Мета: актуалізувати знання учнів про іменник, прикметник, дієслово й числівник; акцентувати роль вивчених частини мови у повсякденному житті; розвивати логічне мислення; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд7. Прослуховування пісні «Родина» у виконанні Марії Яремчук.

Слайд8. Прочитай уривок із пісні Вадима Крищенка. Назви членів своєї сім’ї. Доведи, що виділені слова є іменниками. Добери до іменника родина близьке за значенням слово. Склади і запиши з ним речення.

Слайд9. Прочитай рядки з вірша Тараса Шевченка. Випиши з вірша іменники.

Слайд10. Відгадайте загадки. Назвіть прикметники, використані в загадках. Поясніть свою відповідь. Складіть загадки, відгадками яких будуть слова сонце і зірка. Озвучте свої загадки у класі.

Слайд11. Прочитай речення. Підкресли прикметники. Склади і запиши речення з виділеними прикметниками.

Слайд12. Фізкультхвилинка.

Слайд13. Поєднай частини прислів’їв. Запиши з пам’яті одне прислів’я. Назви дієслова, використані в цьому прислів’ї.

Слайд14. Прочитай іменники. Утвори від них прикметники і дієслова. Запиши їх за зразком. Постав наголос у записаних словах.

Слайд15. Прочитай вірш Лесі Лужецької. Поясни, як називаються виділені слова. Що вони означають? На які питання відповідають? Добери і запиши іменники за зразком. Орієнтуйся на числівник.

Слайд16-17. Переставте рядки так, щоб прочитати вірш Леоніда Полтави.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні