Каталог матеріалів

Урок №65 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Складання задачі.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №65. Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Складання задачі.

Мета: закріпити знання про слово, як одиницю мови і мовлення. Учити школярів спостерігати за лексичним значенням слова; формувати в учнів уміння розрізняти слова за значенням та питаннями; поглиблювати знання учнів про слова — назви предметів; розвивати вміння ставити питання до слів, розвивати спостережливість, увагу; виховувати працелюбність.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд7. Прочитай уривок із вірша Лесі Лужецької. Випиши з вірша слова: один іменник, два прикметники, три дієслова. Поясни, що називають виписані слова. На які питання вони відповідають?

Слайд8. Виразно прочитай вірш Леоніда Полтави. Випиши з вірша іменники за абеткою. Поясни їхнє написання. Усно склади речення з виділеним словом.

Слайд9. Фізкультхвилинка.

Слайд10. Прочитай вірш Тамари Коломієць. Випиши іменник, прикметник і дієслово. З кожним із них склади і запиши по одному реченню.

Слайд11. Розв’яжіть задачу. Поясніть, що називають виділені слова. На які питання вони відповідають? Складіть задачу про свій клас. Запишіть її. Прочитайте своїм однокласникам (однокласницям).

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні