Каталог матеріалів

Урок №110 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Повторення навчального матеріалу за рік

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №110. Повторення навчального матеріалу за рік

Мета: актуалізувати знання учнів з вивчених тем за рік; удосконалювати практичні навички побудови звукових схем слів, визначення іменників, прикметників, дієслів та службових слів за поданим текстом; розвивати вміння встановлювати межі речення, критичне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності, компетентність у природничих науках; виховувати повагу до оточуючих.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд7. Прочитай. Познач кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Слайд8. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Слайд9. Продовжте розмову Cашка та Тетянки.

Слайд10. Фізкультхвилинка.

Слайд11. Прочитай вірш Марії Павлекно-Кравчекно, доповнюючи його словами з довідки.

Слайд12. Прочитай прислів’я про дружбу. Поясни їх зміст.

Слайд13. Побудуй звукову схему дієслова створить

Слайд14. Прочитай і відгадай загадку. Запиши слово-відгадку.

Слайд15. Фізкультхвилинка

Слайд16. Перестав слова в речення так, щоб прочитати прислів’я. Поясни їх зміст.

Слайд17. Прочитай вірш Володимира Плахотникова. Поясни значення виділених слів.

Слайд18. Фізкультхвилинка

Слайд19. Прочитай вірш, доповнюючи його словами з довідки.

Слайд20. Прочитай побажання Петра Дарієнка. Підкресли перше спонукальне речення. Поясни, чому воно є спонукальним.

Слайд21. Прочитай вірш Павла Тичини. Випиши два питальних речення (на вибір). Усно дай на них відповіді. Підкресли в цих речення іменники.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні