Каталог матеріалів

Урок №30 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Складання речень.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №30. Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Складання речень.

Мета: ознайомити учнів про значення іменників на основі дослідження власних і загальних назв, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати різні категорії іменників у власних висловлюваннях, розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; виховувати інтерес та любов до навколишнього світу, до рідного краю.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. В українській мові є слова — загальні назви, які пишуться з малої літери, і є слова — власні назви, які пишуться з великої літери.

Слайд9. Запишіть за зразком, хто де живе. У Польщі - поляки

Слайд10. Назвіть слова, які є власними назвами. Як вони пишуться? А які слова є загальними назвами? Як вони пишуться?

Слайд11. Я дослідник, я дослідниця

Слайд12. Прочитай назви міст та їхніх мешканців. Постав до слів питання і запиши у дві колонки

Слайд13. Пригадай великі букви української абетки. Назви їх у поданих слова.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Розподіли іменники на групи. Запиши їх. Поясни написання.

Слайд16. Усно склади речення з одним словосполученням слів (на вибір).

Слайд17. Прочитай. Назви слова — загальні назви.

Слайд18. Тезки – люди з однаковими іменами.

Слайд19. Прочитай вірш Віктора Корчевського. Поміркуй і назви імена хлопчиків, до яких звертається поет. Запиши їх

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні