Каталог матеріалів

Урок №33 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №33. Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви.

Мета: навчити учнів розрізняти поняття: ім’я, по батькові, прізвище. Засвоїти правила написання імен, по батькові, прізвищ людей з великої літери. Познайомити з утворенням слів по батькові. Збагатити лексичний запас учнів. Розвивати увагу, логічне мислення дітей. Формувати спостережливість, пізнавальний інтерес. Виховувати повагу до видатних людей України.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Імена, по батькові та прізвища людей пиши з великої букви.

Слайд9. Запиши речення про видатних українців. Поясни вживання великої букви у словах.

Слайд10. Прочитай імена. Запиши їх у такій послідовності: спочатку ті слова, у яких буква я позначає один звук, а потім ті – у яких вона позначає два звуки.

 Слайд11. Доповни речення словами з довідки і запиши їх.

Слайд12. Від чоловічих імен утворить імена по батькові. Запиши їх за зразком.

Слайд13. Фізкультхвилинка.

Слайд14. Хвилинка спілкування – «Як звуть ваших родичів?»

Слайд15-16. Випишіть імена і прізвища дітей. Поясніть уживання великої букви у словах. Як утворилися згадані в тексті прізвища? Назви подібні прізвища однокласників (однокласниць). Що означає слово клас у першому й останньому реченнях? А яке ще значення цього слова тобі відоме?

Слайд17. Поясни роботу.

 Слайд18. Назви п’ять прізвищ учнів, які навчаються у твоєму класі. Запиши названі прізвища у такій послідовності, у якій вони розміщені у класному журналі.

Слайд19. Про гостинець кажуть миколайчик. Чому це слово написано з малої букви? Як воно утворилося?

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні