Каталог матеріалів

Урок №4 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Безкоштовно

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №4. Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Мета: ознайомити учнів із етикетними формами спілкування; закріплювати вміння виділяти звертання та добирати слова близькі за значенням; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд1. Урок доброти.

Слайд3-6. Слово про слово.

Слайд7. Добери і запиши до слова ввічливість близькі за значення слова.

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9. Прочитай висловлювання про ввічливість у спілкування, доповнюючи його словами з довідки. Запиши.

Слайд10. Утвори від поданих слів за зразком словосполучення і запиши їх.

Слайд11. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш

Слайд12. Вивчи вірш на пам’ять.

Слайд13. Запиши перші два рядка вивченого вірша.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15.Прочитай вір. Підкресли слова ввічливості.

Слайд16. Розкажи своєму другові (подрузі) про «маленькі ключики».

Слайд17. Прочитай пораду Надії Красоткіної. Упиши пропущені слова.

Слайд18. Діалог.

Слайд19-21. Перестав слова так, щоб скласти прислів’я і приказки.

Слайд22. Запишіть утворені речення.

Слайд23. Рухлива вправа.

Слайд24. Прочитай. Закресли ті словосполучення слів, які звучать не правильно.

Слайд25. Робота над найдорожчим словом.

Слайд26 Самостійна робота над завданням №12

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні