Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за Скворцовою С. О., Онопрієнко О. В. з урахуванням зошита в 4 частинах

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Досліджуємо форми об’єктів

Очікування: учень вміє розрізняти геометричні фігури, пов’язує їх з предметами, що його оточують, використовує слова над, під, між, угорі, внизу, по центру, попереду, позаду, ліворуч, праворуч при описі їх розташування у просторі.

№002 - Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення.

Мета: актуалізувати назви геометричних фігур: точка, пряма, крива; навчити зображувати на папері точку, пряму, криву; актуалізувати вміння орієнтуватись у розміщенні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо). Уточнити розуміння учнями термінів, які вказують напрямок або місце розміщення: попереду, позаду, між; термінів, які характеризують розміщення на площині (на столі, в зошиті): середина, центр; зверху, знизу; справа, зліва, посередині; ввести зазначені терміни в активний словник учнів. Формувати поняття ознак предметів (форма, колір), учити визначати спільні та відмінні ознаки, порівнювати, виконувати класифікацію за цими ознаками.

№003 - Вивчаємо геометричні фігури: промінь, відрізок, ламана

Мета: актуалізувати назви геометричних фігур: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник; ознайомити з відрізком, променем, ламаною, із замкненими та незамкненими лініями; систематизувати назви многокутників за кількістю відрізків, що складають замкнену ламану – їх межу; навчити зображувати на папері промінь, відрізок, визначати точки, які належать і не належать даній фігурі; актуалізувати вміння визначати відстань, використовуючи поняття далеко - близько, поряд - далі; визначати розміщення предметів відносно себе та будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, в зошиті). Уточнити розуміння учнями термінів, які вказують напрямок або місце розміщення: над, під, на, поряд, вище, нижче, посередині; ввести зазначені терміни в активний словник учнів.

№004 - Досліджуємо ознаки об’єктів: розмір, колір, форма.

Очікування: учень визначає схожі та відмінні ознаки об’єктів, називає геометричні фігури, описує їх та здатний згрупувати фігури за спільними ознаками та на основі продемонстрованих фігур; методом прибирання елементів, утворити відповідні групи зі спільними ознаками.

№005 - Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною

Мета: формувати прийоми розумових дій порівняння, узагальнення і класифікації, актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів, пов’язані з величиною: довжина, ширина, висота, товщина тощо; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети за величиною, позначати певну величину у вигляді відрізка.

№006 - Лічимо від 1 до 10

Мета: формувати поняття про число як кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння учнів порівнювати предмети за довжиною («на око», прикладанням, вимірюванням); актуалізувати знання назв чисел першого десятка, вміння лічити предмети, знання цифр, якими позначаються числа першого десятка.

№007 - Визначаємо кількість об’єктів.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Ознайомити учнів із правилами лічби та навчити їх дотримуватися цих правил при лічбі предметів; сформувати розуміння того, що останнє з названих при лічбі чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі?».

№008 - Визначаємо порядковий номер об’єкта

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Ознайомити учнів із порядковою лічбою, показати, що порядковий номер предмета залежить від напрямку лічби; повторити правила лічби та визначення кількості предметів у групі; узагальнити уявлення учнів про тиждень як одиницю вимірювання часу.

№009 - Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Закріпити правила кількісної та порядкової лічби; формувати уявлення про множину як групу предметів, що мають спільну властивість, і про елементи множини; пов’язати кількісну лічбу із визначенням кількості елементів множини.

№010 - Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне, попереднє, числа.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Закріпити правила лічби; продовжувати формувати уявлення про множину; формувати уявлення про підмножину як частину множини; формувати поняття наступне число, попереднє число та вчити користуватися відповідними термінами.

№011 - Вивчаємо число і цифру 1. Стільки ж. Дорівнює

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; актуалізувати поняття стільки ж; формувати поняття про число 1; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 1;

№012 - Вивчаємо число і цифру 2. Дорівнює, Не дорівнює.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин. Актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; актуалізувати поняття дорівнює та не дорівнює.; формувати поняття про число 2; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 2;