Каталог матеріалів

Урок №8 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Визначаємо порядковий номер об’єкта. Скільки? Який за порядком? Тиждень — сім днів

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 8

Тема. Визначаємо порядковий номер об’єкта

Мета: формувати поняття про порядковий номер об’єкта, навички порядкової лічби; закріпити знання днів тижня та їхній порядок; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, називає дні тижня та їх порядок, вчиться раціонально та с користю витрачати свій час.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку». Вчитель говорить – діти відтворюють слова рухами.

Актуалізація знань. Порядкова лічба. Лічба предметів.

Слайд 7-8. Порядкова лічба від 1 до 10; від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 6. Лічба предметів. Скільки цеглинок на полі? Скільки червоних? Зелених? Синіх? Жовтих? Яких цеглинок більше? Яких менше?

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10-12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Зоровий диктант.

Слайд 14. Назвіть геометричні фігури, визначіть ознаку, що змінюється.

Актуалізація вміння кількісної лічби.

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюй із числами та кружками. Практична робота в парах.

Слайд 16. Завдання 2. Попрацюй з арифметичними штангами. Практична робота в групах. Рівень ІV-V (див. конспект).

Актуалізація вміння кількісної лічби (продовження).

Слайд 18-20. Завдання 3. Полічи на кожному малюнку тварин зліва направо та справа наліво. Скільки всього тварин у кожній групі?

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з порядковою лічбою.

Слайд 21. Завдання 4. Який за порядком хлопчик, якщо лічити зліва на право? справа на ліво? Яка за порядком бабуся, якщо лічити зліва на право? справа на ліво? Скільки всього людей? Склади свої запитання.

Слайд 22. Завдання 5. Які за порядком Пес, Півень, Осел, Кіт якщо лічити зліва направо? справа наліво? Скільки всього тварин?

Закріплення назв днів тижня та порядку їх слідування.

Слайд 23. Вивчаємо дні тижня. Перегляд мультфільму з дитячого каналу АneLok.

Слайд 24. Завдання 6. Скільки днів у тижні? Пригадай їх назви. З якого дня розпочинається тиждень? Яка за порядком середа? субота?

Слайд 25. Завдання 7. Обведи предмети, які допомагають стежити за зміною днів тижня.

Опрацювання спільних ознак, узагальнення за спільними ознаками.

Слайд 26-29. Завдання 8. Виділи спільну ознаку для групи предметів. Дай назву групі.

Слайд 30. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 31. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 32-33. Графічні тренувальні вправи. Обведіть фігури.

Слайд 34. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.11)

Слайд 35. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 36. Завдання 2. Скільки геометричних фігур? Полічи фігури зліва направо, справа наліво, хаотично. Що цікаве можна помітити?

Слайд 37. Завдання 3. Скільки осіб на малюнку? Опиши кожну. Хто йде першим? Другим? Який за порядком хлопець у капелюсі?

Слайд 38. Завдання 4. Скільки днів у тижні? Які їх назви. З якого дня розпочинається тиждень? Яка за порядком середа? субота?

Виконання Online завдання.

Слайд 39. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні