Каталог матеріалів

Урок №2 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення: точка, пряма, крива.

Безкоштовно

 «____»___________ 20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 2.

Тема. Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення

Мета: систематизувати уявлення учнів про геометричні фігури; актуалізувати назви геометричних фігур: точка, пряма, крива; навчити зображувати на папері точку, пряму, криву, визначати точки, що належать і не належать цій фігурі; формувати поняття ознак предметів (форма, колір); учити визначати спільні та відмінні ознаки, порівнювати, виконувати класифікацію за цими ознаками; розвивати логічне мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

Очікувані результати: здобувач освіти розрізняє геометричні фігури — пряму, криву, промінь, відрізок; орієнтується на площині та в просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо); визначає розміщення об’єктів у просторі й на площині; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо); визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів; розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках; вказує напрямок або місце розміщення: попереду, позаду, між; термінів, які характеризують розміщення на площині (на столі, в зошиті): середина, центр; зверху, знизу; справа, зліва, посередині; розуміє і вживає в мовленні узагальнюючі слова «кожний», «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «деякі».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: набір геометричних фігур, лінійка, кольорові олівці.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, мистецька, здоров’язберігаюча.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2.

Слайд 3-6. Вправа «Всі готові до уроку». Вчитель говорить – діти відтворюють слова рухами.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 7-8. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Актуалізація знань про геометричні фігури.

Слайд 9.  Назвіть геометричні плоскі фігури.

Слайд 10. Назвіть геометричні об’ємні фігури.

Слайд 11. Фізкультхвилинка для очей.

Слайд 12–16. Актуалізація знань про плоскі фігури. Предмети, які нас оточують, мають таку властивість, як форма.

Актуалізація знань про плоскі фігури.

Слайд 17–18. Актуалізація знань про об'ємні фігури. Предмети оточуючого світу об'ємні. Які просторові фігури ви знаєте?

Актуалізація знань про об’ємні фігури.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20–22. Актуалізація знань про точки, пряму, криву лінії.

Актуалізація знань про точки, пряму, криву лінії.

Робота в зошиті.

Слайд 23. Завдання 1. Першокласниця Софійка пригадала свій літній відпочинок і намалювала рисунок. Розглянь, як зображують геометричні фігури - точку, пряму, криву і знайди на малюнку дівчинки схожі об'єкти.

Слайд 24-25. Завдання 2. Покажи на малюнку точки, прямі та криві лінії. Наведи олівцем криві лінії. Обведи точку, в якій перетинаються прямі. З'єднай лінією точки над блакитною прямою.

6.Актуалізація розуміння взаємного розміщення предметів на площині та в просторі.

Слайд 26. Завдання 3. Що на малюнку зображено зліва? справа? посередині? Коли у школі використовують зображені предмети?

Слайд 27. Завдання 4. Розглянь малюнок. Назви кожну людину; кожну тварину. Хто попереду бабусі? Хто позаду? Хто між онучкою та кішкою? Хто ліворуч від онучки? Склади свої запитання.

Слайд 28. Завдання 5. Попрацюй із геометричними фігурами. Розгадай секрет розташування фігур на малюнку. Якої фігури не вистачає?

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Настанова вчителя. Сиди правильно.

Слайд 31-32. Тренувальні вправи. Обведи фігури.

Слайд 33. Рухлива вправа.

Слайд 34. Online завдання.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35-36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні