Каталог матеріалів

Урок №9 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 9

Тема. Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина

Мета: формувати поняття «множина», «елемент множини»; закріпити навички порядкової лічби; повторити назви днів тижня та їхній порядок; розвивати увагу, логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; формувати бажання допомагати іншому; виховувати товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, розуміє поняття «множина», «елемент множини»; вміє називати дні тижня та їх порядок.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація знань.

Слайд 8. Пригадайте, скільки днів у тижні? Які їх назви. З якого дня розпочинається тиждень?

Слайд 9-10. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11-13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 14. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Графічний диктант.

Слайд 15. Графічний диктант. Назвіть геометричні фігури. Назвіть їх ознаки. Яка фігура наступна?

Актуалізація кількісної та порядкової лічби.

Слайд 16. Завдання 1. Попрацюй із числами та кружками. Практична робота в парах. (Завдання № 1, див. конспект)

Слайд 17. Завдання 2. На першому малюнку зафарбуйте шосту зліва лампочку, на другому – третю справа, на третьому – четверту зліва.

Слайд 18. Завдання 3. Попрацюйте з арифметичними штангами. Практична робота в групах. Рівень ІV-V (див. конспект).

Слайд 19. Завдання 4. Скільки всього велосипедів? Якого кольору перший велосипед, якщо лічити зліва направо? Якого четвертий, якщо лічити справа наліво? Поставте подібні запитання однокласникам.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям множини.

Слайд 21-25. Назвіть кожну групу об’єктів (множину). Скільки елементів містить кожна група (множина)?

Формування уявлень про множину.

Слайд 26. Назвіть групу об’єктів (множину). Скільки всього машин? Скільки елементів містить група (множина)?

Робота над видо-родовими відношеннями.

Слайд 27. Завдання 7. Назвіть зображені на малюнку об'єкти одним словом. Чого більше: чотирикутників чи всіх фігур? Усіх чотирикутників чи червоних чотирикутників? Чотирикутників чи червоних фігур? Многокутників чи чотирикутників?

Формування прийому розумової діяльності – класифікації.

Слайд 28-30. Завдання 8. За якою ознакою фігури розбито на групи (множини)?

Розвиток логічного мислення учнів. Завдання 9.

Слайд 31. Завдання 9. Страус вищий за індика, індик вищий за півня. Хто з птахів найвищий? Яким відрізком позначено зріст кожного птаха?

Слайд 32. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 33. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 34-35. Графічні тренувальні вправи. Обведіть фігури.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.12)

Слайд 37. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 38-42. Завдання 2. Назвіть кожну групу об'єктів (множину). Скільки елементів містить кожна група (множина)?

Слайд 43. Завдання 3. Як назвати групу (множину) об'єктів, поданих на малюнку? Назвіть кожну фігуру. Чого більше: усіх фігур чи многокутників? Усіх фігур чи червоних фігур?

Слайд 44-46. Завдання 4. Визначіть, за якою ознакою фігури розбито на групи (множини).

Виконання Online завдання.

Слайд 47. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 48. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 49. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні