Каталог матеріалів

Урок №6 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Лічимо від 1 до 10. Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 6.

Тема. Лічимо від 1 до 10

Мета: актуалізувати вміння дітей лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, співвідносити множину предметів і цифру; формувати поняття «число — множина предметів», «цифра — символ (знак), що позначає кількість множини предметів»; учити порівнювати відрізки завдовжки у спосіб накладання; розвивати логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння).

Очікувані результати: здобувач освіти вміє лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, співвідносить множину предметів і цифру; уміє порівнювати відрізки завдовжки способом накладання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур; конструктор LEGO «Шість цеглинок», білі смужки.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація знань про ознаки предметів: довжина, висота, ширина.

Слайд 8-10. Розглянь об'єкти. Що в них спільне? Що відмінне? Полічи, скільки їх.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11-13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 14. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Зоровий диктант.

Слайд 15. Назвіть геометричні фігури, визначіть ознаку, що змінюється.

Актуалізація вміння кількісної лічби.

Слайд 16. Завдання 1. На малюнку зображено арифметичні штанги. Де розташована найкоротша штанга? найдовша? Полічи смужки в кожній штанзі. Скільки смужок у найдовшій штанзі? у найкоротшій? Що цікавого можна помітити?

Слайд 17. Правило. Числа записують за допомогою десяти цифр.

Слайд 18. Завдання 1. Перевір, чи правильно розкладено картки з числами.

Слайд 19. Завдання 2. Попрацюємо з арифметичними штангами. Рівень І (див.конспект).

Слайд 20. Фізхвилинка.

Слайд 21. Завдання 3. Перевір, чи відповідає кількість зображених об'єктів числу.

Слайд 22-24. Завдання 4. Розглянь малюнок. Поміркуй, що позначають числа 2 і 5.

Слайд 25. Завдання 5. Що змінюється в кожній групі фігур? Полічи фігури в кожній групі. Що спільного для всіх груп?

Слайд 26. Рухлива вправа.

Виконання тренувальних вправ.

Слайд 27. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 28-29. Тренувальні вправи. Обведіть фігури.

Слайд 30. Рухлива вправа.

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.9)

Слайд 31. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 32-34. Завдання 2. Розклади арифметичні штанги. Полічи смужки на кожній штанзі. Розглянь малюнок і перевір, чи правильно покладено картки з числами.

Слайд 35. Завдання 3. Чи відповідає кількість зображених об'єктів числам?

Слайд 36. Завдання 4. Який відрізок найдовший? Який відрізок найкоротший? Які відрізки мають однакові довжини?

Актуалізація знань щодо лічби предметів.

Слайд 37. Лічба предметів. Скільки цеглинок на полі? Скільки червоних? Жовтих? Зелених? Синіх?

Слайд 38-39. Полічи цифри на полі по порядку від 1 до 9 (від 9 до 1).

Виконання Online завдання.

Слайд 44. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 41. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні