Каталог матеріалів

Урок №5 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною: довший — коротший, вищий — нижчий, ширший — вужчий.

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 5.

Тема. Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною

Мета: актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів, пов’язані з величиною: довжина, ширина, висота, товщина тощо; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети за величиною, позначати певну величину у вигляді відрізка; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; виховувати товариські взаємини, уміння працювати в парі та міні-групі.

Очікувані результати: здобувач освіти розпізнає предмети, пов’язані з величиною: довжина, ширина, висота, товщина тощо; вміє визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; вміє порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати – розподіляти предмети на групи за спільним ознаками.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур; конструктор LEGO «Шість цеглинок», білі смужки.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, мовно-літературна, громадянська та історична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація знань про ознаки предметів.

Слайд 4-6. Актуалізація уявлень про ознаки предметів. Яка ознака змінилась (колір, форма, розмір).

Визначення теми уроку.

1) Перегляд фрагмента мультфільму «Ховрах та хом’як».

Слайд 7. Перегляд фрагмента мультфільму «Ховрах та хом’як». Обговорення.

2) Обговорення та визначення теми уроку.

Слайд 8-10. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина.

Актуалізація уявлень про ознаки предметів.

Слайд 12. Завдання 1. Зістав геометричні фігури в кожній парі. Назви відмінні ознаки; спільні ознаки.

Слайд 13. Завдання 1. Зістав геометричні фігури в кожній парі. Назви відмінні ознаки; спільні ознаки.

Слайд 14. Завдання 1. Зістав геометричні фігури в кожній парі. Назви відмінні ознаки; спільні ознаки.

Дослідження. Розрізнення об’єктів за різними ознаками.

Слайд 15-16. Завдання 2. Які істоти зображені на малюнках? Що ти про них знаєш?

Слайд 17. Завдання 2. Які істоти зображені на малюнках? Що ти про них знаєш? На якому малюнку розмір тварин зліва направо збільшується, на якому — зменшується?

Слайд 18-20. Завдання 3. Розглянь пари об'єктів. Що в них спільне? (Довжина, висота, ширина).

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Практична робота. Попрацюй з арифметичними штангами (навчальний зошит № 1, с.10).

Слайд 22-25. Завдання 4. Попрацюй з арифметичними штангами.

Порівняння предметів за довжиною, шириною, висотою.

Слайд 26. Завдання 5. Порівняй зображені предмети за довжиною; шириною; висотою. Покажи предмети, однакові за довжиною; шириною; висотою.

Слайд 27. Завдання 6. Хто найвищий? найнижчий? Опиши дітей однакового зросту.

Позначення певної величини у вигляді відрізка.

Слайд 28. Завдання 7. Здогадайся, яким відрізком позначено зріст хлопчика, а яким — дівчинки. Яким відрізком позначено товщину кожного клоуна.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Виконання тренувальних вправ.

Слайд 30. Настанова вчителя. Сиди правильно.

Слайд 31-32. Тренувальні вправи. Обведи фігури.

Слайд 33. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.8)

Слайд 34-36. Завдання 1. Попрацюй з математичними матеріалами. Розгляньте фігури. Яка фігура справа? Яка фігура зліва? Чим вони схожі? Чим вони відрізняються?

Слайд 37-39. Завдання 2. Розглянь пари об'єктів. Що в них спільне?

Слайд 40-42. Завдання 3. На кожному малюнку порівняй зображені предмети за довжиною; шириною; висотою. Назви предмети, однакові за довжиною; шириною; висотою.

Слайд 43. Завдання 4. Визнач, який ховрах найвищий; найнижчий. Які ховрахи однакового зросту? Визнач, який ховрах найтонший; найтовщий. Які ховрахи однакової товщини?

Виконання Online завдання.

Слайд 44. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 45. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні