Каталог матеріалів

Урок №11 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 1. Стільки ж. Дорівнює.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 11

Тема. Вивчаємо число і цифру 1

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику множини; актуалізувати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; формувати поняття про число 1; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 1; формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про поняття «більше», «менше», «стільки ж»; вміє співвідносити число предметів і цифру; вміє писати цифру 1; має поняття про відношення рівності та нерівності; вміє позначати їх знаками «=» і «≠».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Назвіть зображені на малюнку об'єкти одним словом. Порахуйте їх. Скільки чотирикутників? Скільки трикутників? Скільки кругів? За якою ознакою розбито фігури?

Слайд 5-6. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Рівень IV, завдання №8.

Слайд 11. Завдання 1. Попрацюйте з арифметичними штангами. Практична робота в групах. Рівень ІV, завдання 8 (див. конспект).

Актуалізація поняття множини та вміння визначати кількість елементів множини.

Слайд 12-15. Завдання 2. У якій множині 1 елемент?

Актуалізація вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар.

Слайд 16-19. Завдання 3. Назви множини. Що можна сказати про кількість фруктів зверху та знизу на кожному малюнку?

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 1. Позначення числа 1 цифрою.

Слайд 21. З'ясуйте, скільки на малюнку коралів; рибок; медуз; морських коників; морських зірок.

Слайд 22. З'ясуйте, скільки на малюнку коралів; рибок; медуз; морських коників; морських зірок.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 23. Завдання 5. Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість грибів і кількість яблук.

Порівняння чисел.

Слайд 24-26. Завдання 6. Скільки на кожному малюнку фігур зліва? справа? Де більше? Де менше? Де порівну?

Закріплення поняття «стільки ж».

Слайд 27-28. Завдання 7. Скільки грибів «сховалося» за листям?

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 29-30. Завдання 8. Здогадайся, скільки на кожному малюнку фігур справа.

Слайд 31. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 32. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 33-34. Графічні тренувальні вправи. Наведи та пропиши цифри.

Слайд 35. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.14)

Слайд 36. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами. Числа і кружки. Геометричні фігури.

Слайд 37-38. Завдання 2. Що можна сказати про кількість об'єктів зверху та знизу на кожному малюнку.

Слайд 39. Завдання 3. Позначення числа 1 цифрою .

Слайд 40. Завдання 4. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 41-43. Завдання 5. З'ясуйте, скільки на кожному малюнку фігур зліва; справа. Де порівну? Де більше? Де менше?

Виконання Online завдання.

Слайд 44. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 45. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні