Каталог матеріалів

Урок №3 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо геометричні фігури: промінь, відрізок, ламана.

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 3.

Тема. Вивчаємо геометричні фігури

Мета: систематизувати уявлення учнів про геометричні фігури, про орієнтування на площині та в просторі; ознайомити з відрізком, променем, ламаною, із замкненими та незамкненими лініями; навчити зображувати на папері промінь, відрізок, визначати точки, які належать і не належать цій фігурі; актуалізувати назви геометричних фігур: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник; систематизувати назви многокутників за кількістю відрізків, що становлять замкнену ламану — їхню межу; уточнити розуміння учнями термінів, які вказують напрямок або місце розміщення: над, під, на, вище, нижче, посередині; увести зазначені терміни в активний словник учнів; розвивати спостережливість, увагу, просторову уяву; виховувати охайність, самостійність, вміння працювати в парі.

Очікувані результати: здобувач освіти розпізнає предмети за розміром, формою, кольором тощо; розрізняє відрізок, промінь, ламану; зображує на папері промінь, відрізок, визначає точки, які належать і не належать даній фігурі; визначає на око відстань, використовуючи поняття далеко — близько, поряд — далі; визначає розміщення предметів відносно себе та будь-якого предмета, розміщує предмети на площині (на столі, в зошиті).

 

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: картки; набори для дослідницької роботи, кольорові олівці.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 3-7. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 8-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної

діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Слайд 10. Робота з лічильним матеріалом «Шість цеглинок».

Актуалізація уявлень про геометричні фігури.

Слайд 11. Завдання 1. Назви кожну фігуру, подану на малюнку.

Слайд 12. Завдання 1. Назви всі фігури, крім чотирикутників.

Слайд 13. Завдання 1. Назви одну з фігур синього кольору. Назви всі фігури синього кольору.

Слайд 14. Завдання 1. Назви фігури жовтого кольору.

Слайд 15. Фізкультхвилинка для очей.

Актуалізація розуміння взаємного розміщення предметів на площині та в просторі.

Слайд 16. Завдання 2. Назви кольори точок на прямій, над нею, під нею.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з променем і відрізком.

Слайд 17-18. Завдання 3. Точка розбиває пряму на кілька частин. Розглянь, як утворюються промінь і відрізок.

Первинне закріплення уявлень про промінь, відрізок.

Слайд 19. Завдання 4. Знайди на малюнку відрізки і промені.

Слайд 20. Завдання 5. На які три групи можна розподілити подані геометричні фігури?

Ознайомлення з ламаною.

Слайд 21-22. Завдання 6. Розглянь, як утворилися ламані.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Закріплення поняття про многокутники.

Слайд 23. Завдання 7. На які групи розподілено многокутники?

Слайд 24. Рухлива вправа.

Слайд 25. Настанова вчителя. Сиди правильно.

Слайд 26-27. Тренувальні вправи. Обведи фігури.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Робота за підручником.

Слайд 29. Завдання 1. Назви форму деталей конструктора.

Слайд 30. Завдання 2. Назви кольори точок на прямій, над нею, під нею.

Слайд 31. Завдання 3. Точка розбиває пряму на кілька частин. Розглянь, як утворюються промінь і відрізок. Здогадайся, як утворено ламані.

Слайд 32. Завдання 4. Знайди на малюнку промені; відрізки; ламані.

Слайд 33. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 34-36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні