Каталог матеріалів

Урок №12 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 2. Дорівнює, Не дорівнює.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 12

Тема. Вивчаємо число і цифру 2. Поняття «дорівнює», «не дорівнює»

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини у спосіб складання пар; актуалізувати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; формувати поняття про число 2; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 2; формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; ознайомити учнів зі способами утворення числа 2; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про поняття «більше», «менше», «стільки ж»; вміє співвідносити число предметів і цифру; вміє писати цифру 2; має поняття про відношення рівності та нерівності; вміє позначати їх знаками «=» і «≠»; вміє утворювати число 2 різними способами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість грибів і кількість яблук.

Слайд 5. Назвіть зображені на малюнку об'єкти одним словом. Порахуйте їх. Скільки чотирикутників? Скільки трикутників? Скільки кругів? За якою ознакою розбито фігури?

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Зоровий диктант. Назвіть об’ємні геометричні фігури. Що ви про них знаєте?.

Слайд 10. Зоровий диктант. Назвіть геометричні фігури. Що ви про них знаєте?

Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 11. Завдання 1. Попрацюйте із числами та кружками. Практична робота в парах. (Завдання № 1, див. конспект)

Актуалізація поняття множини та вміння визначати кількість елементів множини.

Слайд 12-15. Завдання 2. У якій множині 2 елементи?

Актуалізація вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар.

Слайд 16-17. Завдання 3. Назвіть множини. У яких множинах елементів порівну? Не порівну?

Актуалізація поняття «стільки ж».

Слайд 18-19. Завдання 4. Скільки мурашок сховалося у мурашнику? Скільки пташенят у гнізді?

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 2. Позначення числа 2 цифрою.

Слайд 20. Завдання 5. З'ясуйте, скільки качок; гусей; жабок.

Слайд 21. Завдання 5. Що ви бачите на малюнку? Позначення числа 2 цифрою.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 23-24. Завдання 6. Позначте числом кількість об'єктів.

Порівняння чисел.

Слайд 25-27. Завдання 7. Розгляньте кожний малюнок. Яких плодів порівну? Яких плодів не порівну? Яких більше? Яких менше? Виконай математичні записи.

Актуалізація знань про поняття «множина», «підмножина».

Слайд 28-30. Завдання 8. Назвіть множину. Розбийте множину на підмножини за певною ознакою. Скільки елементів містить кожна підмножина?

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 31. Завдання 9. Визначте, що змінюється. Спробуйте продовжити послідовність.

Слайд 32. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 33. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 34-35. Графічні тренувальні вправи. Наведи та пропиши цифру 2.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.15)

Слайд 37. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 38. Завдання 2. Скільки грибів «сховалося» за листям?

Слайд 39. Завдання 3. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Позначення числа 2 цифрою.

Слайд 40. Завдання 4. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 41-43. Завдання 5. З'ясуйте, скільки на кожному малюнку об'єктів зліва; справа. Де порівну? Де більше? Де менше?

Виконання Online завдання.

Слайд 44. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 45. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46. Рефлексія. Вправа «Веселка».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні