Каталог матеріалів

Урок №007 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Визначаємо кількість об’єктів. Лічба, не називаю предмети двічі, не пропускаю предмети.

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 7.

Тема. Визначаємо кількість об’єктів

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику множин; ознайомити учнів із правилами лічби та навчити їх дотримувати цих правил під час лічби предметів; сформувати розуміння того, що останнє з названих під час лічби чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі?»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; вчити встановлювати істинність або хибність висловлювань.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, співвідносить множину предметів і цифру; вміє розрізняти істинність або хибність висловлювань.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур; та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2.Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація знань. Порядкова лічба. Лічба предметів.

Слайд 4-5. Порядкова лічба від 1 до 10; від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 6. Лічба предметів. Скільки цеглинок на полі? Скільки зелених? Синіх? Червоних? Жовтих? Яких цеглинок більше? Яких однакова кількість?

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Зоровий диктант.

Слайд 11. Назвіть геометричні фігури, визначіть ознаку, що змінюється.

Актуалізація вміння кількісної лічби.

Слайд 12. Завдання 1. Попрацюй з арифметичними штангами. Рівень ІІ-ІІІ (див. конспект).

Актуалізація вміння кількісної лічби (продовження). Відповідність.

Слайд 13. Завдання 2. Перевір, чи відповідає кількість кружків картці з числом.

Робота з набором чисел і кружків.

Слайд 14. Завдання 3. Попрацюємо із числами та кружками.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з правилами кількісної лічби.

Слайд 15-16. Завдання 4. Скільки на малюнку трикутників? Чотирикутників? П'ятикутників? Шестикутників? Кругів?

Слайд 17. Фізхвилинка.

Первинне закріплення правил кількісної лічби.

Слайд 18. Завдання 5. Скільки гусенят плаває праворуч від гуски? ліворуч від гуски? Скільки всього гусенят? Скільки бабок над озером? Скільки всього жаб? Кому з цих тварин небезпечно зустрічатися?

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Формування навичок кількісної лічби.

Слайд 19. Завдання 6. Закресли зайві ягідки.

Закріплення уявлень про пряму, промінь і відрізок. Колективна робота.

Слайд 20. Завдання 7. Полічи відрізки. Зафарбуй картку з відповідним числом блакитним олівцем. Наведи найдовший відрізок червоним олівцем, а найкоротший — зеленим.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Виконання письмових завдань та тренувальних вправ.

Слайд 22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Завдання 8. Напишіть стільки відрізків, скільки позначає число зліва, а променів — скільки позначає число справа.

Слайд 24-25. Тренувальні вправи. Обведіть фігури.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.10)

Слайд 27. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 2. Перевір, чи відповідає кількість кружків картці з числом.

Слайд 29. Завдання 3. Полічи всі фігури. Скільки фігур? Скільки великих фігур? Малих? Скільки синіх фігур? Червоних фігур? Скільки трикутників? Чого більше: усіх фігур чи червоних фігур?

Слайд 30. Завдання 4. Які геометричні фігури зображено на малюнку? Визнач, скільки на малюнку відрізків; прямих; променів.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні